Hail Caesar: Mark AntonyHello everyone!
 

After the crowds and positively accepted entry about Caesar, I invite you to a second embodiment of the drama of the recent "In Box".

In Mark's miniature I decided all the elements of silver, bronze and gold paint by NMM method. 

I confess that as I had time, plenty of time for the majority of models I painted this technique all minis armor :)

In the meantime, feel free to post!Mark Antony, Marcus Antonius (b. January 14, 83 BC in Rome, d. August 1, 30 BC) was a Roman general and a politician in the years 61-30 BC
 

He was born on January 14, 83 BC in Rome, he was the son of Mark Antony Kretyka, and the grandson of Mark Antony Orator. His mother, Julia, was a distant relative of Caesar.

54 r. BC He was one of the commanders in the army of Caesar in Gaul. Here he demonstrated its high competence of the military commander, although his personality introduce confusion and his behavior annoyed even Caesar himself. Nevertheless, he became a devoted supporter of the latter. Caesar entrusted him with more serious military tasks in Gaul and at the same time supported his political career.
 

After the famous crossing the Rubicon, the civil war has become a fact. At the time of its duration Mark Antony was the main contributor to Caesar. The trust of the latter proves that the decisive battle with Pompey at Pharsalus entrusted the command of the left wing of his army was Antony.  
When Caesar became dictator appointed commander Antony license (Magister equitum).

March 15, 44 BC the Ides of March, Caesar was killed by a group of conspirators led by Brutus and Cassius in the Senate building. Antony, stopped by one of the conspirators in the vestibule, rejects insignia consul and disguised as fleeing, fearing carnage supporters murdered. But soon he recovered and began to master the situation. He took over, among others, Treasury and documents from the office of Caesar. Initially committed to an agreement with the conspirators.

At the time of Caesar's funeral on April 20, leading the ceremony Antony, his dramatic speech, during which he raised his bloody robe of the deceased, he has caused indignation of the Roman people. The riots directed against the conspirators forced them to leave the city.


Caesar's death was the beginning of a new civil war and power struggles. After several months of confusion authority shared three men: Mark Antony, Octavian Augustus, adopted at will, the main successor of Caesar and Lepidus.
 

During the trip to the eastern provinces Antony met in 41 r. BC Queen of Egypt, Cleopatra and became lovers.

33 r. BC It began a new civil war between Octavian and Antony other. The main reason was the grant by Mark several kingdoms to Cleopatra, their children, the son of Caesar, which of course was not acceptable to Octavian.

Both sides conducted a propaganda war in which Octavian was accused of usurpation of power and falsification of the will of Caesar and Antony for illegal exercise of power in the provinces, conduct wars without the consent of the Senate and the pursuit of royal power. In 31 BC there was a naval battle of Actium, where the fleet of Antony and Cleopatra was destroyed and they themselves forced to flee to Egypt. The following year, Octavian invaded Egypt. Mark Antony and Cleopatra committed suicide together.
Witam wszystkich!

Po tłumnie i pozytywnie przyjętym wpisie na temat Cezara, zapraszam na drugą postać dramatu z niedawnego "In Boxa". 
U Marka postanowiłem całość elementów ze srebra, brązu i złota pomalować metodą NMM.
Przyznam się, że jak bym miał czas, dużo czasu to u większości modeli pomalował bym tą techniką zbroję:)
A na razie zapraszam do wpisu!


Marek Antoniusz, Marcus Antonius (ur. 14 stycznia 83 p.n.e. w Rzymie, zm. 1 sierpnia 30 p.n.e.)  był rzymskim wodzem i politykiem w latach 61–30 p.n.e.

Urodził się 14 stycznia 83 p.n.e. w Rzymie, był synem Marka Antoniusza Kretyka, a wnukiem Marka Antoniusza Oratora. Jego matka, Julia, była daleką krewną Cezara.

W 54 r. p.n.e. został jednym z dowódców w armii Cezara w Galii. Tu udowodnił swoje wysokie kompetencje dowódcy wojskowego, choć wprowadzał swoją osobowością zamieszanie i swoim zachowaniem irytował nawet samego Cezara. Tym niemniej stał się oddanym stronnikiem tego ostatniego. Cezar powierzał mu coraz poważniejsze zadania militarne w Galii i jednocześnie wspierał jego karierę polityczną.

Po sławnym przekroczeniu Rubikonu, wojna domowa stała się faktem. W czasie jej trwania Marek Antoniusz był głównym współpracownikiem Cezara. O zaufaniu tego ostatniego świadczy to, że w rozstrzygającej bitwie z Pompejuszem pod Farsalos powierzył dowództwo lewego skrzydła swej armii właśnie Antoniuszowi. Gdy Cezar objął władzę dyktatora mianował Antoniusza dowódcą jazdy (magister equitum).

15 marca 44 p.n.e. w Idy Marcowe Cezar został zabity przez grupę spiskowców pod przywództwem Brutusa i Kasjusza w gmachu senatu. Antoniusz, zatrzymany przez jednego ze spiskowców w przedsionku, odrzuca insygnia konsula i w przebraniu ucieka, obawiając się rzezi stronników zamordowanego. Wkrótce jednak ochłonął i zaczął opanowywać sytuację. Przejął m.in. skarb państwa oraz dokumenty z kancelarii Cezara. Początkowo dąży do porozumienia ze spiskowcami.
W czasie pogrzebu Cezara, 20 kwietnia, prowadzący ceremonię Antoniusz, swą dramatyczną przemową, w czasie której wzniósł pokrwawioną togę zmarłego, spowodował wzburzenie ludu rzymskiego. Zamieszki skierowane przeciw spiskowcom zmusiły ich do opuszczenia miasta.

Śmierć Cezara okazała się początkiem nowej wojny domowej i walki o władzę. Po kilku miesiącach zamieszania władzą podzielili się trzej ludzie: Marek Antoniusz, Oktawian August, adoptowany w testamencie główny spadkobierca Cezara, i Lepidus.

W czasie podróży do wschodnich prowincji Antoniusz spotkał w 41 r. p.n.e. królową Egiptu, Kleopatrę i zostali kochankami.

W 33 r. p.n.e. rozpoczęła się nowa wojna domowa między pozostałym Oktawianem a Antoniuszem. Głównym powodem było przyznanie przez Marka kilku królestw Kleopatrze, ich dzieciom, synowi Cezara, co oczywiście było nie do zaakceptowania przez Oktawiana.
Obie strony prowadziły wojnę propagandową, w której Oktawian był oskarżany o uzurpację władzy i sfałszowanie testamentu Cezara, a Antoniusz o nielegalne sprawowanie władzy w prowincjach, prowadzenie wojen bez zgody senatu i dążenie do władzy królewskiej. W 31 p.n.e. roku doszło do bitwy morskiej pod Akcjum, w której flota Antoniusza i Kleopatry została zniszczona, a oni sami zmuszeni do ucieczki do Egiptu. W roku następnym Oktawian dokonał inwazji Egiptu. Marek Antoniusz popełnił razem z Kleopatrą samobójstwo.Comments

 1. To malowanie jest jeszcze fajniejsze, niż Cezara. Szczególnie facjata, ciuszki, płaszcz i zbroja. Wyszedł Ci świetnie, ale rzeźbiarz mógł oddać go w jakiejś bardziej dynamicznej pozie, z bronią. Jako bonus - Antoniusz w bardzo fajnym serialu: http://www.filmweb.pl/person/James+Purefoy-10085/photos/151562

  ReplyDelete
  Replies
  1. A tak Rzym! Znane mi :)
   Dzięki za wizytę i pozostawienie śladu :)

   Delete
 2. Great job on these ! Fantastic !
  Greetings

  ReplyDelete
 3. Piękne vi wyszły "te metaliki". Twarz też ładna.

  ReplyDelete
 4. Płaszcz i podstawka zasługują na wyróżnienie :) Reszta jak zawsze na wysokim poziomie :)

  ReplyDelete
 5. Michał bardzo ładnie pomalowałeś Marka Antoniusza jednej z najbardziej tragicznych postaci, które zapisały się na kartach historii starożytnego Rzymu :) Jego nieogolona gęba wyszła świetnie.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo :) Dawno nie było nieogolonej gęby :)

   Delete
 6. A wonderful page of History and a fantastic job!

  ReplyDelete
 7. Świetny! Ten duet to początek jakiegoś większego projektu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki:)
   Z tego dokładnie okresu mam jeszcze mały oddział Rzymian i pewnie będę powiększał siły boskiego Juliusza :)

   Delete
 8. Der sieht richtig gut aus, du hast beide sehr gut hinbekommen super. :-)

  ReplyDelete
 9. Striking brushwork on M.A., Michal!

  ReplyDelete
 10. Wyszło ślicznie, fajnie wyszły elementy zbroi i hełmu, do tego widzę, że nie powstrzymałeś się przed zastosowaniem "maniery" nieogolonej buzi ;-). W pełni wykorzystałeś możliwości rzeźby figurki w doborze warstwy kolorystycznej, chyba właśnie ta kompozycyjność barwna jest czymś nad czym w pełni panujesz. Bardzo mi się podoba. Pozdrawiam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uprzejmie dziękuję :) A nieogolonej gęby dawno nie było, to dałem tym razem :)

   Delete
 11. Śliczne postacie, dobra praca, Michał 8)

  ReplyDelete
 12. Hola Buenas
  Buenas minis,gran pintura del cesar
  un saludo

  ReplyDelete
 13. Michał, this is splendid work. Antony looks every inch the general!

  ReplyDelete
 14. That's some truly inspiring painting Michal! I really love his 5 o'clock shadow.

  ReplyDelete
 15. Prawdziwy syn Wilczycy znad Tybru!

  ReplyDelete
 16. Sweet! Absolutely gorgeous paintjob!!

  ReplyDelete
 17. Beautiful, I love all of the colors! The stubble is perfect for a man who was famous for working long hours. If he keeps it up, he'll have a beard like you. ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, ha! Monty you're right, but I do not think beards were popular in Rome :) Barbarians were more receptive to it :)

   Delete
 18. Lovely painting as ever Michal. :)

  ReplyDelete
 19. Great work Michael! So you adding a Cleopatra in the mix now?

  ReplyDelete
 20. Jako żyw - ten z serialu! :D

  ReplyDelete
 21. Sama figurka podoba mi się średnio, ale malowanie to już pierwsza klasa. Tradycyjnie twarz i podstawka, bardzo dobry płaszcz, długo można wymieniać :) Super!

  ReplyDelete
 22. Very nice figure Michal and the basing is stunning.Romans are nice but I prefer the ancient greeks, especially their helmets. :)

  ReplyDelete
 23. Świetny dobór kolorów i super malowanie!

  ReplyDelete

Post a comment

Popular Post (30 days)

Felix Jaeger (Gotrek & Felix novels)

Gildor Inglorion's scouts #1 (Oathmark Elf Light Infantry Champions)

POOR GUY NO.1 and GHOUL inboxing (Rotten Factory)

Mordheim: Night Goblins from Karak Azgal - Black Orc Bodyguard (Rotten Factory Miniature)

DwarfCrypt celebrates 1 million views! / DwarfCrypt świętuję 1 milion wyświetleń!