Posts

Showing posts from February, 2016

Podsumowanie lutego // February's Summary

Image
Hello allfriends,amigos and, visitors!
February,despite theextra day, Ipassedveryquickly. Similarly tothe previous monthI managed to keeptrendsto1,5-2postfor a week. It isperhapstoo much, but I think that the quality ofeach of thepoststo the likingand that'swhatI can promiseisto followthis path, according to the principleof "qualitynot quantity".
In March,there willsurelyentriesassociatedwith interestingformationsfrom the period ofantiquityandthe Middle Ages.And whatmore thanthat?We'll seewhattime permits :) ...

Witam wszystkich przyjaciół, znajomych, odwiedzających i haterów:)
Luty, pomimo dodatkowego dnia, minął mi wyjątkowo szybko. Podobnie jak miesiąc wcześniej udało mi się zachować tendencje do1,5-2 postów na tydzień. Nie jest może to zbyt wiele, ale myślę, iż jakość każdego z wpisów przypadł do gustu i to co mogę obiecać to podążanie tą drogą, w myśl zasady "jakość nie ilość".
W marcu nie zabraknie na pewno wpisów związanych z ciekawymi formacjami z okresu…

SAGA: Varangian Guards in full Armour #2

Image
Hello!

In today'spostwe presentthe secondpart of theunit ofthe Vikingsin Byzantium, presentedhere.
The models areidenticallysimilarto the previousfour, so I tried topaintthemdifferentlytunicsandshields-while maintaining thehistoriccharacter of thiscourageousformation.

Forsome timeit presentsan entrywith photosof my entirecollectionof VarangianGuard, along with their leaderHaraldHårdråde. I must admitthat I amvery happywiththemandin the futureenrichmentByzantineforcesby anotherindividual.


Witajcie!

W dzisiejszym wpisie przedstawiam drugą część oddziału Wikingów w Bizancjum,przedstawionych w TYM miejscu. Modele są bliźniaczo podobne do poprzedniej czwórki, dlatego sterałem się pomalować im inaczej tuniki oraz tarcze- zachowując przy tym historyczny charakter tej mężnej formacji.

Za jakiś czas przedstawie wpis wraz ze zdjęciami całej mojej kolekcji Wareskiej Straży wraz z ich przywódcą Haraldem Hårdråde'ą. Nie ukrywam, iż jestem z nich bardzo zadowolony i w przyszłości wzbogacę …

SAGA: Varangian Guards in full Armour #1

Image
Hail Odin!
It is true thatI hadto finishpainting ofthe Greekhoplites unit, butemissariesof BlackRavenrecentlytook possession ofmy head.
Therefore, the first fourVikingson dutyin Byzantium, Varangian Guards.
FormationthatI hadthe opportunityto paintonDwarfCrypt, but inparade dress.
This time, theVikings of CrusaderMiniaturespresent themselves infullbattle gear.

A bit of history:
Varangian Guard was an elite unit in the Byzantine Empire from the 10  to the 14 century.
Main were hired with the Scandinavians. The Vikings were very respected warriors for his courage and bravery.
Varangians hired to the Byzantine army for most of the period of his travels, though at first they were usually minor earls single team.
As early as 911 years, they have to fight on the Greek side, does not, so far, against it, along with the Dalmatians serving in the Navy during the trip to Crete.
They had also to take part in an expedition to the Lombards in Italy in 936 r., And in the fighting in Syria with the Arabs i…

Warhammer Ancient Battles: Greeks: Unarmored Hoplites (Unit 2) #1

Image
Hellogood people!
In today'spostI presenta ready-five,the secondunitof hoplitesfrom ThIS set.
The firsthoplitesintroducedHEREandarchers HERE.
I haveto finish7Greek heroes yet.


Hoplites,The heavyinfantryfighting inclose formationcalled thephalanx.
They have becomeacommon sightonthe battlefields ofancient Greecefrom the mid-seventh centuryBCBrancheshoplitesformed afree,wealthy citizensof Greek cities-policies.
To the fourth century BC Military training begins from 7 years of age. Hoplite could become the perfect weapon, knew his place in line and drill subdivision, also knew a lot about tactics. A civilization based on militarism introduced the tactic as part of culture and knowledge. Similarly, in the field of command - strategists were left people with relevant experience gained in battle and backed by successes, or an appropriate social status, which was associated with particular access to knowledge about tactics because of elite positions. In Sparta High Command accounted for - b…