Posts

Showing posts from January, 2016

Podsumowanie stycznia // January's Summary

Image
Helloallin the firstsummary ofmonthlyactivity in2016!

In January,perhapsthere wasa lotof entries (approximately 1-2per week),but I hopethat the qualityof each individualliked:)Inthe coming monthsthe trendwill not changeratherfurtherI'm goingto finish historicalprojectsbegunandreaphowmuchfun:)

Witam wszystkich w pierwszym podsumowaniu miesięcznej aktywności w 2016!

W styczniu może i nie było bardzo dużo wpisów (około 1-2 na tydzień), ale mam nadzieję, iż jakość każdego z osobna przypadła do gustu:) W przyszłych miesiącach tendencja nie zmieni się raczej, dalej mam zamiar kończyć zaczęte historyczne projekty i czerpać z tego jak najwięcej fun'u :)


Muskets and Tomahawks:

Muskets and Tomahawks: Irokezi / Iroquois #2

The XV century Swiss Roadwardens:
XV wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg // The XV century Swiss Roadwardens #1 XV wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg // The XV century Swiss Roadwardens #2
XV wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg: Piechota #1 // The XV century Swiss Roadwardens: In…

Warhammer Ancient Battles: Greeks: Unarmored Hoplites #2

Image
Welcomeall visitors!

According to the announcementcoming backfor a whiletoancienttimes.
Intoday's entryfinisheda unit ofthe Greekhoplites.
The first part ofthe unit,painteda few monthsago, you can seeHERE.In contrast,in Boxsetat THIS point.
I must admitthat I am veryhappy withthe final effectof the wholeunit.Victrixmodelsare very niceand paintingthemis a pleasure(hencethesubsequentpreparation ofhoplites, slingersandarchers).
I also triedtoHellenicwarriors shields were quitediverse-as much asletthemsomewhatpoorerstatus.

They have becomeacommon sightonthe battlefields ofancient Greecesince the mid-seventh century BCBrancheshoplitesformed afree,wealthy citizensof Greek cities-policies.

To the fourth century BC Military training begins from 7 years of age. Hoplite could become the perfect weapon, knew his place in line and drill subdivision, also knew a lot about tactics. A civilization based on militarism introduced the tactic as part of culture and knowledge. Similarly, in the field of co…

XV wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg // The XV century Swiss Roadwardens

Image
Witam wszystkich!

Jako, że przez najbliższy czas zamierzam zostać w klimatach antycznych - Grecko-Rzymsko-Celtycko-Germańskich, dlatego przedstawiam skończony patrol Szwajcarskiego Kantonu Uri z końca XV i początku XVI wieku.
Dokończyłem malować dwóch ostatnich żołnierzy i aby niepotrzebnie nie zanudzać odwiedzających i nie rozdrabniać się,  przedstawiam cały patrol, malowany przez ostatni miesiąc,
W przyszłości będę go rozbudowywał o kolejne modele. Wszystko zależy od tego ile figurek pozostanie mi po tworzeniu projektu Wojna Dwóch Róż...

Hello everyone!

As itfor the nexttimeI'm going tobeinancientclimates-Greco-Roman-Celtic-Germanic, so I decidedto introducea smallpatrolof the SwissUri Kanton of XV-XVI c.
I finishedpaintingthe last twosoldiers andthat they will notbother to visitorsandnotdisintegrate, I presentthe entirepatrol,paintedbylastmonth.
In the future,italso developedwith new models. It all depends onhow manyfiguresremainto mewhencreating a projectWars of the Roses...Uri …

Warhammer Ancient Battles: Ancient Rome Centurion & Auxiliary Command group

Image
Witajcie!

W dzisiejszym wpisie przedstawiam gotową grupę dowodzenia rzymskiego oddziału pomocniczego Auxiliary z okresu Cesarstwa.

W skład grupy wchodzi chorąży- Signifer (charakteryzował go strój, którego istotnym elementem o znaczeniu sakralnym była skóra zwierzęcia: lwa, niedźwiedzia lub wilka. Oprócz tego legiony posiadały swój znak kultowy, noszony przez chorążego, najczęściej był to znak orła. Występowały też: wilki, wieprze, konie czy minotaury. Chorąży był łatwo rozpoznawalny po narzuconej na otwarty hełm skórze wilka lub innego drapieżnika, z łapami zawiązanymi na piersi. Znaki te odgrywały wielką rolę praktyczną i symboliczną, umożliwiały łatwiejsze utrzymanie łączności pomiędzy oddziałami w walce, zwłaszcza przy wykonywaniu różnych manewrów. Znaki były symbolem jedności oddziału i nienaruszalności porządku wojskowego. Utrata znaku stanowiła hańbę dla żołnierzy. W razie niechybnej klęski chorąży ratował znak, zrywając na przykład orła z drzewca.), muzyk, opisyw…

Warhammer Ancient Battles: Ancient Rome Optio

Image
Ave Cezar!

Co by nie zrobiło się zbyt monotematycznie zapraszam do krótkiej podróży z wczesnego Renesansu do Rzymu epoki Cesarstwa.
Posiadam bardzo pokaźną kolekcje modeli z epoki starożytności, które planuję w tym roku ukończyć.
W związku z tym przedstawiam Państwu rzymskiego Optio.

Optio był niższym oficerem rzymskiej armii pomagający centurionowi w dowodzeniu centurią. Optio był wybierany przez dowódcę centurii i pełnił funkcję oficera odpowiedzialnego za organizację i utrzymanie porządku w oddziale. Stopień ten może być w przybliżeniu porównany do porucznika. Optio był również najprawdopodobniejszym kandydatem na następcę centuriona w razie jego rezygnacji lub śmierci. Żołd jego był dwukrotnie wyższy niż zwykłego legionisty.
Przedstawiony model pełni funkcję oficera w kohorcie pieszej Auxilia (z łac. wsparcie).
Auxilia była wyspecjalizowanymi oddziałami z rzymskich prowincji i miała zadanie wspierać główne siły pieszych legionów. Stąd też galijski wygląd przedstawianego Optio.A…

XV-XVI wieczni Szwajcarscy Strażnicy Dróg: Piechota #1 // The XV-XVI century Swiss Roadwardens: Infantry #1

Image
Witajcie Panie i Panowie!

Dziś zapraszam do obejrzenia pierwszych dwóch szwajcarskich piechurów z okresu późnego średniowiecza / wczesnego renesansu. Figurki,podobnie jak dwóch konnych z tego WPISU, posłużą mi do stworzenia małego patrolu ze Szwajcarskiego regionu (Kantonu) Uri.

Uri jest kantonem Szwajcarii, leżącym w środkowej części kraju, w dolinie rzeki Reuss między Jeziorem Czterech Kantonów a Przełęczą św. Gotarda. Jest również jednym z trzech tzw. leśnych kantonów (Waldstätte; obok Schwyz i Unterwalden), które 1 sierpnia 1291 r. podpisały akt założycielski Konfederacji Szwajcarskiej. Co ciekawe, stolicą regionu jest... Altdor.

I nawiązując nieco do znajomo brzmiącej nazwy dla miłośników WFB i stylizowanych między innymi na Szwajcarach żołnierzach Imperium, przyznam się, iż bardzo miło malowało mi się opisywane figurki. O wiele lepiej niż próby malowania,w zamierzchłych czasach, modeli Imperium do WFB. Może zadziałała magia historycznego pierwowzoru?? Zapraszam do oglądania.
Wel…