Podsumowanie września / September SummaryWitajcie wędrowcy! :)
Wrzesień, wrzesień... i po wrześniu!

Miesiąc nie obfitował może w niezwykle dużą ilość postów, ale to coś mnie cieszy to fakt, iż udało się dokończyć od początku do końca kilka oddziałów:) A nie jest to łatwe, przy tylu fascynacjach i inspiracjach!
Zapraszam więc...

Welcome wanderers! :)
September, September ... and after September!
 

A month may not abound in unusually large number of posts, but something makes me happy is the fact that we have managed to complete from start to finish several units :) And it is not easy, with so many fascinations and inspirations!
so I invite...

Klimaty postapokaliptyczne / Post-apocalyptic climates:

PostApo: In Box: Ruin Raiders ( Lead Adventure)
PostApo: Ruin Raider #1
PostApo: Ruin Raider #2
PostApo: Ruin Raider #3
PostApo: Ruin Raiders !!!!
II Wojenny Front Wschodni / WWII Eastern Front :

Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: In BoX: Veteran Grenadiers Squad
Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: Veteran Grenadiers Squad (1)
Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: Veteran Grenadiers Squad (2)
Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: Veteran Grenadiers Squad !!
Północna Afryka / :
Bolt Action: Long Range Desert Group: Bedford MWD Light Truck (W.I.P.)Bolt Action: Long Range Desert Group: Unit 4 & Sniper Team
Star Wars: 
Star Wars: Jedi PadawanAncient Greek Hoplites:
Warhammer Ancient Battles: Greeks: Unarmored hoplitesI trochę statystyk:) / And some statistics :)
Najlepiej ocenione posty G+ / Top rated posts by G + :
Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: Veteran Grenadiers Squad !! 31 G+1
Bolt Action: Long Range Desert Group: Unit 4 & Sniper Team  29 G+1
Star Wars: Jedi Padawan 28 G+1
 
W przyszłym miesiącu potężny powrót do czasów antycznych...
Next month, mighty back to ancient times ...

 

 

 

Comments

Post a Comment

Popular Post (30 days)

[ENG/PL] About the Ravens in the Nordic world / O Krukach w świecie Nordyckim (HQ Resin Ravens Basing Kit)

[ENG/PL] Life and death of Ælla, King of Northumbria / Życie i śmierć króla Elli z Nortumbrii (Footsore Miniatures)

[ENG/PL] From the cold North! / Z mroźnej Północy! (V&V Miniatures Vikings #1)

[ENG/PL] Torsten Oakhammer (Footsore Miniatures) and ... Blood Eagle ritual/ Torsten Dębowy Młot i ... rytuał Krwawego Orła

[ENG/PL] Pict/Dark Age Swordsmen #1 / Piktyjscy miecznicy #1 (Tanatus Miniatures)