Posts

Showing posts from September, 2015

Warhammer Ancient Battles: Greeks: Unarmored hoplites

Image
Witajcie!
Dziś powrót do czasów starożytnych. Postanowiłem dokończyć trzeci oddział greckich hoplitów, który czeka już długo na skończenie. Tym razem od Warlord Games. Niestety w porównaniu z Victrix, figurki wypadają blado... Jeśli czytają to ludzie z Victrix'a to z chęcią przyjmę starożytne próbki i ramki do recenzji ;))
Poprzednie moje greckie posty to Jazon i Argonauci oraz Leonidas i Spartanie.

Pierwszych dwóch hoplitów, bez charakterystycznej zbroi. Do kończenia mam jeszcze 6 modeli- bardziej klasycznie wyglądających. Na koniec zrobię porównanie wszystkich trzech oddziałów.

Hello!
Today,back toancient times.I decided tofinishthe third unitof the Greekhoplites, whohas been waitinga long timeto finish.This timeofWarlordGames.Unfortunately, incomparison to theVictrix, minisfallpale... If youread this, peopleofVictrix, that I willinglyacceptthe ancientsamplesandframesfor review;))
PreviousmyGreekpostswasThe Jason and the ArgonautsandThe Leonidasandthe Spartans.


The first twohoplit…

Bolt Action: Long Range Desert Group: Unit 4 & Sniper Team

Image
Witajcie!
W dzisiejszym wejściu postanowiłem uporządkować nieco kilka modeli, które mi pozostały, a chce je wykorzystać w moim plutonie LRDG w selectorze "1940-43 - Behind Enemy Lines" w grze Bolt Action.
Będzie to mianowicie czwarty oddział piechoty LRDG oraz drużynę strzelców wyborowych.
W planach jest jeszcze BOYS Team i Vickers oraz kilka jeepów i jeszcze jedna ciężarówka.


Początkowo, snajpera zrobiłem z zestawu Perry'ch Desert Rats, ale po kilku dniowych męczarniach uznałem, że efekt jest słaby. I chyba już nigdy nie wrócę do tego zestawu. Jest brzydki, słaby jakościowo i przede wszystkim figurki są małe w porównaniu do LRDG Artizana, z którego składa się mój pustynny pluton.

Hello again!
In today'sentryI decided tosort outsomefewmodels thatI have leftand you wantto use them inmyLRDGarmy in" 1940 to 1943-Behind Enemy Lines" selector ofBoltAction game.
This is the fourthLRDGinfantry unit and sniper team.

The plans arestillBOYSTeam andVickersand a fewjeepsand…

Star Wars: Jedi Padawan

Image
Dawno, dawno temu w odległej galatyce...

Nie mógłbym zacząć inaczej tego postu, niż cytatem z kultowej Sagi George'a Lucasa.
W chwilach odpoczynku, popełniłem taką figurkę.
Jest to młoda uczennica ze Świątyni Jedi z okresu Republiki. Nazwałem ją Q'llan. Jak widać po fryzurze musi pochodzić z Alderaanu. Znamy przynajmniej jedną przedstawicielkę tej planety łudząco podobną :)
Z Alderaanu pochodził również znany Jedi - Ulic Qel-Droma. Niech będzie, że to on zabrał młodą dziewczynę do Świątyni.

A long time ago in a galaxy, far far away...

I could notbegindifferentthis postthana quote fromGeorge Lucas'legendarysaga.
In momentsof rest, I made such amini.
It is a youngstudentofthe Jedi Templefrom the periodof the Republic.I called herQ'llan. As you can seeafter thehaircutmust come fromAlderaan. We knowat leastonerepresentative ofthe planetconfusinglysimilar:)
FromAlderaancamealso knownJedi-StreetsQel-Droma. Let it bethat hetook a younggirl tothe temple.Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: Veteran Grenadiers Squad !!

Image
Herzlich Willkommen!
Udało mi się dokończyć oddział weteranów do mojego niemieckiego plutonu do Bolt Action.
In box zestawu w tym miejscu, a dwa wpisy dokumentujące postępu TU i TU.
Przy okazji podzielę się kilkoma uwagami, które podczas In Boxa mi umknęły. Mianowicie, rzeźba niektórych figurek ( w szczególności  nienaturalnie wykrzywione twarze). Tak 3-4 głowy, jak bym miał to bym bez namysłu wymienił. Warlord przyzwyczaił mnie, że zdarza im się "szpecić" figurki, ale w tym zestawie wyznaczyli sobie wysoki poziom:) Między innymi, dzięki takim zabiegom połowa moich Spadochroniarzy Brytyjskich jest od Artizan Design. I podobnie może być z armią niemiecką ( a o Long Range Desert Group już nie wspomnę).
Herzlich Willkommen!
I was lucky tofinish theveteranunitformy Germanarmy forBoltAction.
Inboxsetin this place,andtwo entriesdocumenting theprogresshere and here.
By the way,I will sharesome thoughtsthattheInBoxescapedme.Namely, carvingsome of thefigures(in particularunnaturallycont…

Bolt Action: Long Range Desert Group: Bedford MWD Light Truck (W.I.P.)

Image
Cześć wszystkim!

Dziś krótki przerywnik w postaci WIPu ciężarówki Bedford, która posłuży mi jako transport dla mojej Grupy Pustynnego Zwiadu. Oprócz Jeepów, będzie jeszcze jedna taka maszyna.
Model w skali 1:48 ze stajni Airfixa. Jeszcze trochę pracy nad nim mnie czeka, a malowanie zacznę w przyszłym miesiącu. Po skończeniu, między innymi, oddziału Pancernych Grenadierów do Armii Niemieckiej.

Hi everyone !
Today,a brief,ofBedfordtruck WIP, which will serve as a transportmeto myDesertReconnaissanceGroup. In additionjeeps, will be evenone suchmachine.
1:48 scalemodelof theAirfix. Some workon itwaiting for me, and I startpaintingnext month.After graduating,among other things, a division of PanzerGrenadierstothe German Army.


Ale na razie, na warsztacie, Front Wschodni i ostatni Łowcy Czerwonej Zarazy...
But for now, on the workshop,the last Eastern FrontRedPlague Hunters...

Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: Veteran Grenadiers Squad (2)

Image
Witajcie!
Z dzisiejszych frontowych wieści: kolejnych trzech Pancernych Grenadierów. Tym razem dwóch żołnierzy ubranych jest w namioty (dosłownie!) będące częścią kamuflażu. Ci weterani Frontu Wschodniego niejednego komucha już ustrzelili ze swoich STG44.

Nie ukrywam, że efekt końcowy malowania bardzo mi się podoba, choć poszczególne etapy tworzenia kamuflażu SPINTER jest dość mozolny i długotrwały. Mam nadzieję, że wyszedł jak najbardziej realistycznie a kolejne będą jeszcze lepsze.
Do skończenia oddziału Weteranów zostało mi jeszcze 4 Niemców. Zapraszam do oglądania i komentowania! ( także pozostałych żołnierzy z powstającej 19 Dywizji Pancernej )

Hello friends!
In today'sfront news: the next threePanzerGrenadiers. This time,two soldiersdressedintents(literally!) As part ofcamouflage.Thoseveteransof the Eastern Frontshot many commie from theyrsSTG44.

I must admit thatthe end resultof paintingis cool, but the process of creatingSPINTER camouflageis quitearduousandlong. I hope thatca…

Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: Veteran Grenadiers Squad (1)

Image
W dzisiejszych wieściach z Frontu Wschodniego- pierwszych trzech Grenadierów Pancernych z niedawnego In Boxa.
Jak przystało na weteranów posiadają kamuflażowe peleryny (SPINTER), karabiny automatyczne STG44 oraz szpetne nazistowskie mordy:) Warlord Games jest mistrzem w takich rzeźbach twarzy:).

W tym wejściu przedstawiam dowódce oddziału oraz dwóch innych żołnierzy z mojej powstającej 19 Dywizji Pancernej.

In today'snews fromthe Eastern Front- the first threePanzer Grenadierofthe recentInBox.
As befits theveteranshave acamouflage capes (
SPINTER),automatic riflesSTG44anduglyNazifaces:)WarlordGames isa master atthesesculpture offace:).

At theentrance ofpresentNCOand two othersoldiers frommynascent19thArmoured Division.