Posts

Showing posts from July, 2015

Podsumowanie Lipca // July's Summary

Image
Kolejny miesiąc za nami, tym razem piekielnie gorący w kraju Słowian:)
Lipiec z pewnością mogę nazwać japońskim. Pojawiło się wiele modeli w klimacie Kraju Kwitnącej Wiśni ale nie tylko...
Another monthbehind us, hellishlyhot, this time in the country of Slavs:)
Julycertainlycanbe calledJapanese.There are manymodelsin the climate ofthe Land ofthe Rising Sunbutnotonly...


BOLT ACTION:
British Paratroopers: Scottish HQ


SAGA:

SAGA: Jomsvikings: Drengs 2 (2)

Warhammer 40k: Dark Angels: Librarian
Chaos Space Marine Chosen RONIN:In Box: Bandit Buntai
Bandit Buntai: Bandit 1 & 2
Rōnin 
Bandit Buntai: Samurai Commander
Bandit Buntai: Wieśniacy / Peasants
Bandit Buntai !!
In box: Ronin: Mongołowie / Mongols Horde
Mongołowie / Mongols Horde (1)
Przeszkadzajka terenowa #1 // Terrain Cover #1
Przeszkadzajka terenowa #2 // Terrain Cover #2

Bolt Action: British Paratroopers: Scottish HQ

Image
W dzisiejszym poście kolejny model dla moich Brytyjskich Spadochroniarzy do systemu Bolt Action.
Jest to dowódca w szkockim kilcie. Model, w moim przekonaniu, bardzo klimatyczny.

Intoday's postanother modelto myBritishParatroopers to Bolt Action system.
It isacommanderin a Scottishkilt. Miniature, in my opinion, very atmospheric.
Ronin: Mongołowie / Mongols Horde (1)

Image
W dzisiejszym wejściu pierwsze uderzenie Władców Stepu!
Skończyłem pierwszą część bandy, którą mam zamiar wykorzystać podczas rozgrywek do Ronina.
Jak przystało na nomadyczne plemię wojowników- ubiór ich nie jest zbyt bogaty, uzbrojenie proste, jedynie dowódca pozwolił sobie na odrobinę chińskiego bądź koreańskiego luksusu.
In today'sentrySteppeRulers,the first strike!
I finishedthe first part ofthe band,whichI intend to useduringRonin games
As befits anomadictribewarriors -theirclothingis not toorich,armsstraight,only thecommanderindulged in abit ofChineseorKoreanluxury.Trochę Historii...
W drugiej połowie XIII wieku imperium mongolskie pod rządami Kubilaj-chana osiągnęło szczyt swojego rozwoju terytorialnego. Mongołowie opanowali południowe Chiny, Koreę, przeszli w bojach Indochiny, docierając aż do Jawy i Sumatry. Naturalnym żądaniem Kubilaj-chana było dążenie do uznania jego zwierzchnictwa przez inne państwa. Dwukrotne wezwania odrzuciła Japonia, która swoją odmową skierowała n…

In box: Ronin: Mongołowie / Mongols Horde

Image
Witajcie Przybysze!
Powoli opuszczam Kraj Kwitnącej Wiśni, lecz nie na długo i nie za daleko:)
Postanowiłem zrobić i pomalować małą zgraję mongolskich najeźdźców z lat 1274-1281, kiedy to narodził się mit ( i słusznie!) tajfunu Kamikadze, Boskiego Wiatru, który uratował Wyspy Japońskie i na dno poszło blisko 4 tys. okrętów i zginęło 100 tys. żołnierzy. Więcej historii, standardowo, we wpisach z pomalowanymi modelami ;)
WelcomeNewcomers!
Slowlyleaving theCountryof the Rising Sun, butnot for longand not too far:)
I decided to makeand painta smallbandof Mongolinvadersfrom the years1274-1281, when itwas bornthe myth(and rightly so!) Kamikazetyphoon, DivineWind, who rescued theJapanese Islandsandthe bottomwentnearly 4thousand. ships andkilled100thousand. soldiers.Morehistory, by default,in the postswith paintedmodels;)


Na potrzeby gry Ronin ( a może i wykorzystam ich w grach: SAGA oraz Lion Rampant), liczba modeli która jest mi niezbędna to 10+. Kiedyś już pomalowałem czterech konnych mongol…

Przeszkadzajka terenowa #3 // Terrain Cover #3

Image
Cześć i chwała!
Przedstawiam kolejny wpis poświęcony budowie skirmishowej bazy terenowej- druga podstawka koszy, skrzyń i owoców :) Do wykorzystania w SADZE, Muszkietach i Tomahawkach czy MoRdheimie.

Honor and glory!
I presentanother postdedicated tothe construction ofthe skirmish terrain base-secondbase of baskets, crates andfruit:)For useinSAGA,MusketsandTomahawksorMoRdheim games.