SAGA: Varangian Guards in Parade Dress (2) / Wareska Gwardia w paradnych strojach (2)


Witajcie przyjaciele i odwiedzający!
Dzisiaj przedstawiam wam kolejnych dwóch Wareskich Strażników. Pierwszych czterech pomalowałem TU .  Bardzo podobają mi się te modele- postanowiłem w tych figurkach "poszaleć" z w bizantyjskimi motywami na tarczach. Jak paradny strój to na całego!
Użyłem ich także w niedawnym raporcie bitewnym z SAGi jako sojuszników i gości wikingów z Jomsborga.
Welcome friends and visitors!
Today I present to you the next two 
Varangian Guards. The first four painted HERE. I really like these miniatures- decided in these minis "go crazy" with a Byzantine motifs on their shields. How parade outfit- it on the whole!

I have used them well in a recent SAGA's battle report as allies and visitors of Jomsborg's Vikings.

Trochę historii:
Gwardia Wareska była elitarną jednostką w Cesarstwie bizantyjskim od wieku X do XIV. Najmowani byli główne ze Skandynawów. Wikingowie byli bardzo cenionymi wojownikami za swą odwagę oraz waleczność.
Waregowie najmowali się do armii bizantyńskiej przez większość okresu swoich podróży, choć początkowo zwykle były to pojedyncze drużyny pomniejszych jarlów. Już w 911 roku mają oni walczyć po stronie greckiej, nie, jak dotąd, przeciwko niej, służąc wraz z Dalmatyńczykami w marynarce podczas wyprawy na Kretę. Mieli oni brać udział również w wyprawie na Longobardów do Włoch w 936 r. oraz w walkach w Syrii z Arabami w 955 r. Znani byli oni wówczas jako wspaniała kompania (gr. Μεγάλη ‘Εταιρεία).

Funkcje bizantyńskiej gwardii wareskiej były podobne jak huskarlów i hirdu w Skandynawii oraz drużyny w państwach słowiańskich - przede wszystkim stanowili oni straż przyboczną władcy, bądź wyznaczonych przez niego urzędników i dowódców. W późniejszym okresie brali oni udział w wojnach w południowych Włoszech, gdzie toczyli walki z Longobardami oraz Normanami.
Mimo pewnej pogardy ze strony wyższych klas społecznych, gwardia pozostawała jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych formacji w armii Bizancjum.
Gwardia wykazała się brutalnością, ale i skutecznością - podczas bohaterskiej obrony Konstantynopola w czasach czwartej krucjaty.

A bit of history:
Varangian Guard was an elite unit in the Byzantine Empire from the 10  to the 14 century. Main were hired with the Scandinavians. The Vikings were very respected warriors for his courage and bravery.
Varangians hired to the Byzantine army for most of the period of his travels, though at first they were usually minor earls single team. As early as 911 years, they have to fight on the Greek side, does not, so far, against it, along with the Dalmatians serving in the Navy during the trip to Crete. They had also to take part in an expedition to the Lombards in Italy in 936 r., And in the fighting in Syria with the Arabs in 955. Known as if they were a "Great Company" ( Μεγάλη 'Εταιρεία).Features Varangians Byzantine Guard were similar to huskarls and hird in Scandinavia and the team in the Slavic countries - above all, they represented bodyguard ruler or his appointed officials and commanders. Later, they took part in the wars in southern Italy, where he fought against the Lombards and the Normans.Despite some contempt by the upper classes, the volunteers remained one of the most prestigious and respected in the army formations Byzantium.Guard showed brutality, but also efficiency - the heroic defense of Constantinople in the Fourth Crusade era.


Comments

 1. Kolejne świetne figurki Michał. Bardzo ładnie pomalowane tarcze i elegancko wykończone podstawki.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie:) Bizancjum na bogato wyposażało wojowników, więc można trochę pobawić się przy malowaniu:)

   Delete
 2. Podobają mi się kubraki i tarcze!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie:) Jako , że to historyki, nie ma zbyt wielu możliwości na szaleństwa przy wdziankach, ale nie jest źle:)

   Delete
 3. Przefajowi. Czemu mają literki Z na skarpetkach? :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki. Bardo dobre pytanie na które do końca nie znam odpowiedzi:) Zapewne jakiś sponsor,moda, albo litera nazwy określającej coś (nazwa formacji?). Cholera wie,nigdzie nie ma info tym ;)

   Delete
 4. Excellent Varangians, Michal. Besides the shield pattern, the tunic designs are equally impressive.

  ReplyDelete
 5. Great Varangian and i love the little flowers on the base :)

  ReplyDelete
 6. Bezbłędni:) Tuniki, tarcze i podstawki na wypasie!

  ReplyDelete
 7. Another great job on these Varangian Guards Michal, well done!

  ReplyDelete
 8. They look fantastic!
  Your painting always gets me speechless :)

  ReplyDelete

Post a comment

Popular Post (30 days)

Felix Jaeger (Gotrek & Felix novels)

Gildor Inglorion's scouts #1 (Oathmark Elf Light Infantry Champions)

DwarfCrypt celebrates 1 million views! / DwarfCrypt świętuję 1 milion wyświetleń!

POOR GUY NO.1 and GHOUL inboxing (Rotten Factory)

Mordheim: Night Goblins from Karak Azgal - Black Orc Bodyguard (Rotten Factory Miniature)