Runy- Futhark Starszy. Znaczenie Run. II / Runes - Futhark Elder. Meaning of the Runes. II

Zgodnie z obietnicą powracam z drugim wpisem na temat nordyckich run, a właściwie o Futharku Starszym opisanym TU . Dla wszystkich miłośników nordyckich Bogów, herosów, wikingów, kultury oraz wierzeń...
As promised, I return to the second entry on the Nordic runes, and actually about the Elder Futhark described HEREFor all lovers of the Nordic Gods, heroes, Vikings, culture and beliefs ...

Fehu
Nazwa: Fehu, znak fonetyczny: F, Symbolika Runy: dobrobyt, bogactwo, sława.
Name: Fehu, phonetic symbol: F, Rune symbolism: prosperity, wealth, fame
Uruz
Nazwa: Uruz, znak fonetyczny: U, Symbolika Runy: zdrowie, popęd, witalność, wolność.
Name: Uruz phonetic symbol: U, Rune symbolism: health, libido, vitality, freedom.Thurisaz
Nazwa: Thurisaz , znak fonetyczny: T , Symbolika Runy: Inspiracja, erotyka, burza, wytrwałość.
Name: Thurisaz, phonetic symbol: T, Rune symbolism: Inspiration, erotica, storm, perseverance.
Ansuz
Nazwa: Ansuz , znak fonetyczny: A , Symbolika Runy: Bogowie, słowo, mądrość.
Name: Ansuz, phonetic symbol: A, Rune symbolism: Gods, word, wisdom.
Raido
Nazwa: Raido , znak fonetyczny: R , Symbolika Runy: droga do celu, podróż, rozwój, ruch.
Name: Raido, phonetic symbol: R, Rune symbolism: the road to the end, travel, growth, movement.

Kenaz
Nazwa: Kenaz , znak fonetyczny: K , Symbolika Runy: ogień, entuzjazm, ognisko domowe.
Name: Kenaz, phonetic symbol: K, Rune symbolism: fire, enthusiasm, home.
Gebo
Nazwa: Gebo , znak fonetyczny: G , Symbolika Runy:ślub lub rozłąka, dar, partnerstwo.
Name: Gebo, phonetic symbol G, Rune symbolism: marriage or separation, gift, partnership.

Wunjo
Nazwa: Wunjo , znak fonetyczny: W , Symbolika Runy: radość, szczęście, młodość, przygnębienie.
Name: Wunjo, phonetic symbol:W,  Rune symbolism: joy, happiness, youth depression.
Hagalaz (Hagal) 
Nazwa: Hagal , znak fonetyczny: H , Symbolika Runy: grad, rozłam, zniszczenie.
Name: Hagal, phonetic symbol H, Rune symbolism: hail, division, destruction.


 


Nauthiz
Nazwa: Nauthiz, znak fonetyczny: N, Symbolika Runy:cierpliwość, życzliwość, ograniczenie.
Name: Nauthiz, phonetic symbol: N, Rune symbolism: patience, kindness, reduction.
Isaz (Isa)
Nazwa: Isaz, znak fonetyczny: I, Symbolika Runy: cisza, senność, rezygnacja.
Name: Isaz, phonetic symbol: I, Rune symbolism: silence, drowsiness, resignation.
Jera (Jeran)
Nazwa: Jera, znak fonetyczny: J, Symbolika Runy: sukces, nagroda, urodzaj.
Name: Jera, phonetic symbol: J, Rune symbolism: success, reward, fertility.
Eihwaz ( Ihwaz)
Nazwa: Eihwaz, znak fonetyczny: Ei, Symbolika Runy:mądrość, wytrwałość, długowieczność.
Name: Eihwaz, phonetic symbol: Ei, Rune symbolism: wisdom, perseverance, longevity.
Perdo
Nazwa: Perdo, znak fonetyczny: P, Symbolika Runy: magia, tajemnica, oskarżenia.
Name: Perdo, phonetic symbol: P, Rune symbolism: magic, mystery, accusations.
Algiz
Nazwa: Algiz, znak fonetyczny: Z, Symbolika Runy: moc uzdrawiania, szlachetność, poświęcenie.
Name: Algiz, phonetic symbol Z, Rune symbolism: healing power, nobility and sacrifice.
Sowelo
Nazwa: Sowelo, znak fonetyczny: S, Symbolika Runy: optymizm, pożądanie, sukces.
Name: Sowelo, phonetic symbol: S, Rune symbolism: optimism, desire, success.Tiwaz (Teiwaz)
Nazwa: Tiwaz, znak fonetyczny: T, Symbolika Runy: sprawiedliwość, męstwo, wierność.
Name: Tiwaz, phonetic symbol: T, Rune symbolism: justice, valor, fidelity.
Berkana
Nazwa: Berkana, znak fonetyczny: B, Symbolika Runy: macierzyństwo, problemy z dziećmi, urodzaj.
Name: Berkana, phonetic symbol: B, Rune symbolism: motherhood, problems with children, fertility.
Ehwaz
Nazwa: Ehwaz, znak fonetyczny: E, Symbolika Runy: partnerstwo, mężczyzna, współpraca.
Name: Ehwaz, phonetic symbol: E, Rune symbolism: partnership, man, cooperation.
Mannaz
Nazwa: Mannaz, znak fonetyczny: M, Symbolika Runy: człowiek, życzliwość, przyjaźń.
Name: Mannaz, phonetic symbol: M, Rune symbolism: man, kindness, friendship.
  Laguz (Laukaz)
Nazwa: Laguz, znak fonetyczny: L, Symbolika Runy: uczucia, zazdrość, życzliwa kobieta.
Name: Laguz, phonetic symbol: L, Rune symbolism: feelings, jealousy, friendly woman.
Ingwaz
Nazwa: Ingwaz, znak fonetyczny: NG, Symbolika Runy: Inicjatywa, płodność, odpoczynek.
Name: Ingwaz, phonetic symbol NG, Rune symbolism: Initiative, fertility, rest.
Odala
Nazwa: Odala, znak fonetyczny: O, Symbolika Runy: rodzina, tradycja, strata.
Name: Odala, phonetic symbol O,  Rune symbolism: family, tradition, loss.Dagaz
Nazwa: Dagaz, znak fonetyczny: D, Symbolika Runy: nadzieja, miła niespodzianka, powodzenie.
Name: Dagaz, phonetic symbol: D, Rune symbolism: hope, a pleasant surprise, success.


W następnym wpisie przedstawię sposoby wróżenia z Run oraz interpretacje każdej jednej runy.
In the next post I will present methods of divination with the Runes and interpretations of each one of the rune.


I trochę klimatycznej muzyki, jednego z moich ulubionych zespołów - Wardruna
And some climate music, one of my favorite bands - Wardruna

Comments

Post a Comment

Popular Post (30 days)

[ENG/PL] Summary of 2017 and plans for the new year! / Podsumowanie 2017 i plany na nowy rok!

[ENG/PL] Two brothers who... conquered Britain. History of Hengist and Horsa / O dwóch takich co... podbili Brytanię. Historia Hengista i Horsa (Footsore Miniatures)

[ENG/PL] Landsknecht Dopplesoldiers / Landsknechci - Podwójnożołdacy (Artizan Designs)

[ENG/PL] The Hammer of Sauron / Młot Saurona (Rotten Factory Demon Warrior Nr.4)

[ENG/PL] Burn the Witch! (MoRdheim: Witch Hunter #2) / Spalić wiedźmę! (MoRdheim: Łowca Czarownic #2)