Posts

Showing posts from April, 2015

Podsumowanie kwietnia / April summary

Image

Muskets and Tomahawks: Colonial Trappers (1) / Traperzy (1)

Image
Zakładanie pułapek, może być jedną z najstarszych form polowania. Od czasów prehistorycznych człowiek poluję w ten sposób na zwierzęta - dla żywności, futra, sportu czy przeżycia.
Pierwszymi traperami mieszkającymi na terenach  obecnych Stanów Zjednoczonych byli rdzenni mieszkańcy, czyli Indianie. Polowali oni dla mięsa i żywności oraz dla skór i futer służących do robienia odzieży.
Attachingtraps,may be one ofthe oldest forms ofhunting.Sinceprehistoric timesmanhuntin this wayforanimals-forfood, fur, sport, orsurvival
The firsttrappersliving inareasof the United Stateswerenatives Indians.Theyhuntedfor meatand foodand forleather furgarmentsused todo.


Kiedy Europejczycy  przybyli do Ameryki Północnej, odkryli obfite zasoby zwierząt futerkowych.
Osadnicy z Francji, Anglii i Holandii zapoczątkowali handel futrami z Europą. Odzież wykonana z futer bobrów, norek i innych futerkowych stało się bardzo popularne w Europie. Ubrania były zarówno funkcjonalne, jak i modne.
Sprzedaż futer doprowadziło …

In BoX: Muskets and Tomahawks: Colonial Militia

Image
Witajcie!
W dzisiejszym "in boxie" pewna nowość. Nowy system, oraz nowa epoka historyczna.
Przyznam się, iż po pierwszym obejrzeniu "Ostatniego Mohikanina" dawno, dawno temu, zakochałem się w klimacie Wojny o kolonie amerykańskie (French and Indian War) z II poł. XVIII wieku.
Pomysł na realizację tej fascynacji czekał długi czas. Ale co się odwlecze to nie uciecze:)
Dlatego przedstawiam Państwu ramkę kolonialnych milicjantów, których zakupiłem w ramach "nieśmiałego" początku przygody z tym okresem historycznym (chcę także zahaczyć o Wojnę o Niepodległość, tocząca się kilka lat później).
Welcome!
In today's"in Box," anovelty. The new system, and a newhistorical time.
I must admitthatafter the firstviewingof "The Lastof the Mohicans" long, long time ago, fell in love withthe climateof theFrench and IndianWarfrom the second half of the XVIII century.
The idea for theimplementation ofthis fascinationwas waitinga long time.But whatis delaye…

Figurkowy Karnawał Blogowy, ed. VIII: Fifty Shades of Grey: DS-61-3

Image
Witajcie w nowej odsłonie Karnawału prowadzonego przez Groana z http://dziennikgroana.blogspot.com/
Poprzednie edycje Figurkowego Karnawału Blogowego można odszukać TUTAJ oraz TUTAJ

Tematem naszej comiesięcznej zabawy jest tym razem hasło Fifty Shades of Grey 
Co się kryje za tym hasłem, kojarzonym przez miliony ludzi ze słabym erotykiem / wspaniałą książką/filmem? :)
Wedle autora: " Proszę więc Was o pomalowanie czegoś (figurki, makietki, myszki, słonia etc.) gdzie głównym bohaterem będzie kolor SZARY ".

Pierwszym moim pomysłem było pomalowanie kilku germańskich wojowników (zwanych duchami), walczących często w nocy i w ciemnym kamuflażu- ale nie mam jeszcze odpowiednich modeli:).
Dlatego mój wybór padł na figurkę, pomalowana co prawda już jakiś czas temu, ale zawarłem w niej dużo z kwietniowego karnawału. Dodatkowym impulsem był trailer do Epizodu VII ! a więc...
Cheewie, We're home!!!

Przedstawiam Państwu  DS-61-3 

DS-61-3, pseudonim"Backstabber,", był korel…

Bolt Action: British Paratroopers: Forward Observer Air/Artillery

Image
Gotowi na kolejny post z rodziny Bolt Action?
Mam nadzieje, że nie zanudziłem wszystkich odwiedzających Spadochroniarzami Brytyjskimi, ponieważ mam jeszcze kilka jednostek do skończenia ( Szkocki dowódca, Lekki Moździerz, dwa dodatkowe oddziały Spadochroniarzy (jeden Pathfinderzy), ciężki karabin maszynowy...).
W tym wpisie jednostka bardzo fajna. Obserwator, może być lotniczy lub artyleryjski ( albo jeden i drugi). Tego drugiego Brytyjczycy wystawiają za "free". Lotniczy jest droższy punktowo, ale i wsparcie lotnicze, które może przyzwać pozwala na zadane o wiele cięższych strat przeciwnikowi.
Niestety, zdarza się, że przyzwane Hawker Typhoony pomylą cel i dostaje się naszym jednostkom...

Ready foranother postin the family of BoltAction?
I hopenotboredall visitors tothe Britishparatroopers, becauseI still havea few unitsto the end(Scottish commander, light mortar,two additionalunit ofParatroopers ( one Pathfinders), heavy machine gun...).
In this post,very niceunit.

Observer m…

SAGA: Harald Hårdråde (Harald Hardrada)

Image
Witajcie!
W dzisiejszym poście gotowy model Haralda III Srogiego, czyli Haralda Hårdråde z niedawnego "in boxu".
Model posłuży mi jako dowódca bizantyjskich sił Wikingów z osławionej Wareskiej Gwardii.
Welcome!
Intoday's postreadymodel of HaraldIIICruel- HaraldHardradathe recent"in box".
The modelwill servemeas Warlord ofthe Byzantine viking forceswithnotoriousVarangian Guards.
Harald Hårdråde (ur. przed 1015, zm. 25 września 1066) – król Norwegii w latach 1045–1066.
Jeszcze jako nastolatek brał udział w bitwie pod Stiklestad (1030), w której klęskę i śmierć z rąk norweskich zwolenników króla Danii i Anglii Kanuta I Wielkiego, poniósł jego przyrodni brat król Norwegii Olaf II Święty. Obawiając się zemsty Kanuta, umknął z Norwegii i schronił się na dworze Jarosława Mądrego. W 1031 uczestniczył w ruskiej wyprawie przeciwko królowi Polski Mieszkowi II.

Trzy lata później udał się z 500 wojami do Bizancjum, gdzie najął się do cesarskiej armii. Jako dowódca zaciężnego od…

In Box: SAGA: Harald Hardrada

Image
Witajcie!
W dzisiejszym "in boxie" jeden z moich ulubionych charakterów okresu wikingów, czyli Harald III Srogi (Harald Hårdråde). Jego barwną historię przybliżę podczas postu z pomalowana figurką, dziś- recenzjazestawudo gry SAGA.
Welcome!
In today's"in Box" one of my favoritecharactersof the ageof the Vikings,  Harald Hardrada. Itscolorful historyfamiliarize youwiththe painted miniature post, today-review of settoSAGA game.

Co mamy w środku?? What we have inside ??  Jest postać brodatego jegomościa stojącego na głazie. There is a miniof a beardedgentlemanstandingon a boulder. Jest też duża zielona podstawka ( Ja standardowo dodaję większą, aby zmieścić imię). There isalso a largegreenbase( I addthe biggest oneto fitthe name)   Oddzielnie doklejamy rękę z długim duńskim toporem oraz tarczę na plecy. Separatelystick onhand witha longDanishaxandshieldonthe back.  Czytałem, że Harald był wielkim potężnym chłopem,ale nie wiem czy model nie jest trochę przeskalowany. Dla…

Bolt Action: British Paratroopers: Light Mortar team

Image
Witajcie przyjaciele!
Kolejny post, porządkujący nieco moją kolekcję Spadochroniarzy Brytyjskich do II wojennej gry Bolt Action. Tym razem jeden z dwóch ( drugi czeka na malowanie) zespołów obsługujących lekki moździerz.
Broń ta, wymaga czasu na "wstrzelenie się" w siły wroga, przez co może uchodzić za mało skuteczną. Osobiście, nie jest to dla mnie ważne, ponieważ gram dla przyjemności, dobrej zabawy i klimatu. Wybieram to co mi się podoba, a nie koniecznie to co jest uważane za "super niezbędne" :)

Welcome friends!
Another post, orderingsome mycollection ofBritishParatroopers toIIWW game- BoltAction.

This time,one of two(the otheris waiting forpainting)lightmortarteam.
This weapontakes timeto "driving a" in the strengthof the enemy, which could be regarded asinefficient. Personally, this is not important for me, because I playfor pleasure,funand climate.I choosewhatI like,and not necessarilywhatis considered a"super-essential" :) Drugi zespół cz…

Bolt Action: British Paratroopers: Sniper team

Image
Witajcie ponownie!
Dziś kolejna jednostka ( bezbłędnie zabójcza!) do systemu Bolt Action. Dokładniej do Spadochroniarzy Brytyjskich z czasu Operacji Market Garden. Mowa tu o drużynie Snajperskiej składającej się ze strzelca oraz obserwatora. Jednostka dzięki swym specjalnym zasadom jest ciężka do trafienia, a sama razi wroga z zabójcza skutecznością!
Welcome back!
Today,anotherunit(flawlessly killer!) To theBoltAction II WW system. More specifically,theBritishParatroopersfrom the time ofOperation MarketGarden.Talking aboutthe sniperteam,consisting ofthe shooterand theobserver.The unitthanks to itsspecial rulesis hardto hit, and strikesthe enemy withdeadlyefficiency!Zapraszam do reszty moich wpisów związanych z Market Garden
I invite youto see the rest ofmyentries related to theMarket Garden