Podsumowanie Marca / March Summary


Koniec miesiąca stał się faktem. Dlatego też małe podsumowanie, dosyć aktywnego miesiąca.
Zapowiadało się na Galijski miesiąc, ale udało się trochę ponad to pomalować:)
End of the month has become a reality. Therefore, a brief summary, fairly active month.
Seemed to be on the Gallic month, but did a little more than a paint :)


Warhammer Ancient Battles:
Gallic Celts Warriors 
Gallic Celt Fanatics
Asterix & Obelix (female!) 
Gallic Celt: Chieftain's Chariot / Dowódca na rydwanie bojowym 
Gallic Celt Skirmishers (Unit 1) 
Gallic Celt Skirmishers (Unit 2) 
Gallic Celt Chariot (1)

Saga / Lion Rampant:
Varangian Guards in Parade Dress / Wareska Gwardia

Bolt Action:
Bolt Action: US Airborne Pathfinder
Bolt Action: US Airborne Pathfinders ( part II and all unit!)

Battle Raport:
Lion Rampant: Jomsvikings vs Vikings

Inne/Other:
Marvel : Iron Man

In Box:
Varangian Guard in Parade Dress (Crusader Miniatures)
Bolt Action: US Airborne Pathfinders (Artizan Design)

oraz....
Figurkowy Karnawał Blogowy, ed. VII- Ars moriendi, czyli Sztuka umierania.

Comments

Post a Comment

Popular Post (30 days)

[ENG/PL] Summary of A.D. 2019 / Podsumowanie Roku Pańskiego 2019

[EN/PL] About Golems in Jewish tradition and legend / O Golemach w tradycji i legendzie żydowskiej ( Anno Domini 1666: Rabbi & Golem )

[EN/PL] About the strength of the English bow at the Battle of Agincourt / O sile angielskiego łuku w Bitwie pod Azincourt (Claymore Castings English Archers 5 #2)

[EN/PL] Star Wars Legion: Rebel Pathfinders #1

[ENG/PL] Girls from the Lake-town / Dziewczyny z Esgaroth #2 (Unreleased Miniatures)