Posts

Showing posts from March, 2015

Podsumowanie Marca / March Summary

Image
Koniec miesiąca stał się faktem. Dlatego też małe podsumowanie, dosyć aktywnego miesiąca.
Zapowiadało się na Galijski miesiąc, ale udało się trochę ponad to pomalować:)
End of the monthhas become areality.Therefore,a brief summary, fairlyactivemonth.
Seemed to beon theGallicmonth, butdida littlemore thanapaint:)


Warhammer Ancient Battles:
Gallic Celts Warriors
Gallic Celt Fanatics
Asterix & Obelix (female!)
Gallic Celt: Chieftain's Chariot / Dowódca na rydwanie bojowym
Gallic Celt Skirmishers (Unit 1)
Gallic Celt Skirmishers (Unit 2)
Gallic Celt Chariot (1)

Saga / Lion Rampant:
Varangian Guards in Parade Dress / Wareska Gwardia

Bolt Action:
Bolt Action: US Airborne Pathfinder
Bolt Action: US Airborne Pathfinders ( part II and all unit!)

Battle Raport:
Lion Rampant: Jomsvikings vs Vikings

Inne/Other:
Marvel : Iron Man

In Box:
Varangian Guard in Parade Dress (Crusader Miniatures)
Bolt Action: US Airborne Pathfinders (Artizan Design)

oraz....
Figurkowy Karnawał Blogowy, ed. VII- Ars moriendi, czy…

Bolt Action: US Airborne Pathfinders ( part II and all unit!)

Image
Witajcie przyjaciele!
Dodałem drugą część oddziału Pathfinderów opisanych w TYM miejscu.
Chłopaki, moim skromnym zdaniem, prezentują się razem całkiem nieźle. Najprawdopodobniej będę miał 6 Patfinderów w plutonie do Bolt Action. Pozostałych dwóch ( z ciężkim sprzętem, którego nie mogą mieć wg zasad) dołączy to oddziałów "zwykłych" Spadochroniarzy ze 101.
Zapraszam do oglądania!

Hellofriends!
I addedthe second part ofthePathfinders unit,describedin THISplace.
Guys,in my humble opinion,present themselvestogetherquite well.Most likelyI will have6Patfindersin the platoontoBoltAction game.The other two(with heavy equipment,whichcan notbeaccording to the rules)will joinaunitof "ordinary" 101 Paratroopers.
Feel free towatch!" Jak wszyscy na lotnisku miał na sobie swój spadochroniarski kombinezon, a spadochron przewieszony przez prawe ramię. Twarz uczerniona węglem drzewnym, głowa ogolona według zwariowanej mody, która zapanowała tej nocy wśród amerykańskich spadochr…

Battle Raport: Lion Rampant: Jomsvikings vs Vikings

Image
Dziś na stronie pewna nowość.
Nieśmiało, raz na jakiś czas chciałbym opublikować jakiś raport bitewny. Na razie lekko kuleje z terenem- to co sprawdzało się w domowych grach np. w WFB ( ruiny, fantasy elementy terenu), niekoniecznie widziałbym na historycznym stole:). Niemniej jednak, będę sukcesywnie powiększał bazę terenową, co by gra była jeszcze większą przyjemnością.
Todaysomething new.
Shyly, once in a whileI'd like topublishaBattle Report. For now,limpingslightlywith the area- it'sWhat workedin homegames,for example. InWFB(ruins, fantasyelements ofthe area), not necessarilywould seea historicaltable:). However, I will be graduallyexpandedbase ofterrain, what wouldthe game evenmore enjoyable.

Zakupiłem niedawno Ospey'owy podręcznik do gry Lion Rampant. Jest to system na wpół skirmishowy ( potrzeba nam od 40-60 modeli) o bardzo prostych zasadach, do krótkich klimatycznych potyczek w czasach średniowiecza , także tego wczesnego ( chodź można go wykorzystać do większych …

Bolt Action: US Airborne Pathfinders

Image
" Jak wszyscy na lotnisku miał na sobie swój spadochroniarski kombinezon, a spadochron przewieszony przez prawe ramię. Twarz uczerniona węglem drzewnym, głowa ogolona według zwariowanej mody, która zapanowała tej nocy wśród amerykańskich spadochroniarzy, w stylu Irokezów- wysoki czub włosów biegnący od tyłu do środka ogolonej czaszki".
"Like everyone else at the airport, he was wearinghisparatroopersuitandparachuteslungover his right shoulder. His facepainted blackwith charcoal, head shavedbya crazyfashionthatprevailedthat nightamong Americanparatroopers- ofa highcrestIroquoishair style- running fromthe backto the centershavedskull. "


"Eisenhower stał, obserwując samoloty toczące się na pasach startowych i powoli wzbijające się w powietrze. Maszyny z Pathfinderami, który mieli oświetlić strefy zrzutu, już odleciały..."
"Eisenhower stood, watching aircraftpendingonrunwaysand slowlykicking upinto the air.Planes withPathfinders, thatilluminate thedrop zo…

In box: Bolt Action: US Airborne Pathfinders (Artizan Design)

Image
W dzisiejszym " in boxie" powrót do klimatów II wojny światowej i systemu Bolt Action.
Obejrzałem ostatnio film "Furia" z Bradem Pittem w roli dowódcy amerykańskiego Shermana i
postanowiłem nie zaniedbywać moich modeli aliantów ( do skończenia: Spadochroniarze Brytyjscy- 2 oddziały, połowa plutonu LRDG i teraz jeszcze trochę Spadochroniarzy Amerykańskich ;))

In today's"in Box" back to WorldWar IIandBoltAction sytem
Recentlywatchedthe film "Fury" with Brad Pittinthe role of commanderof the AmericanShermanand I decided not toneglectmy model of Allies(the end: British Paratroopers-2 units, half of the platoonLRDGandnow evensomeAmericanParatroopers;))


Ale wracając do odpakowywania. Zamówiłem zestaw Pathfinderów ( właśnie- jakie jest najlepsze słowo na Pathfinders? Tropiciel?) od Artizana, Warlord Games także posiada bardzo ładne modele.
But back tounpacking. I ordered aset ofPathfindersfromArtizan, WarlordGamesalsohas a verynicemodels.
Dostajemy cz…

SAGA: Varangian Guards in Parade Dress / Wareska Gwardia

Image
Hail Odyn!
W dzisiejszej odsłonie pierwszych czterech w pełni skończonych Waregów (Ulf, Varg, Floki, Bjerni). Jak wspominałem w in box'ie chłopaki bardzo mi się podobają za ich potężne pozy, oraz ciekawe-choć proste detale:)
Nie mam jeszcze pomysłu na ich wykorzystanie- być może będą częścią armii bizantyjskiej do systemu Warhammer Ancient Battles albo drużyną do Lion Rampart.

HailOdin!
In today'sinstallment ofthe first fourfullfiniteVarangian (Ulf, Varg,Floki, Bjerni). As I mentioned
in box coverI reallylikethe pose of this guys for theirpowerfulandinteresting-though simpledetails:)
I do not havean ideaof theiruse-maybe part ofthe ByzantinearmyforWarhammerAncientBattlessystemorteamtoLionRampart.


Trochę historii:
Gwardia Wareska była elitarną jednostką w Cesarstwie bizantyjskim od wieku X do XIV. Najmowani byli główne ze Skandynawów. Wikingowie byli bardzo cenionymi wojownikami za swą odwagę oraz waleczność.
Waregowie najmowali się do armii bizantyńskiej przez większość okresu s…