Posts

Showing posts from February, 2015

Podsumowanie Lutego / February summary

Image
Kolejny miesiąc podsumowań mogę zaliczyć do udanych. Udało mi się, jak na razie, zakończyć drużynę Wikingów. Zacząłem malować Anglo-Sasów ( nie planowanych, ale nie mogłeś się oprzeć urokowi figurek), oraz powiększam XII wiecznych polskich zbrojnych. Powoli także ruszam Republikańskich Rzymian oraz Galijskich Celtów.
Przyszłe miesiące także zapowiadają się arcyciekawie-więcej Galów, Anglo-Sasów, Jomswikingów, Polskich zbrojnych oraz coś co będzie moim oczkiem w głowie- Wikingowie na Bizantyjskim dworze-(Varagian Guards!). Gorąco zapraszam do odwiedzin, komentarzy oraz "+", jeśli się podoba:)
Another monthsummariesIwas a success. I was able to finish, as of now,the Vikingsband. I startedto paintthe Anglo-Saxons (not planned, butcould notresist the charm ofminis), and enlargement ofthe twelfthcenturyPolishforces.SlowlyasI movethe RepublicanRomansandGallicCelts.

The next few monthsalsopromise tobe great-more Gauls, Anglo-Saxons, Jomsvikings, Polishforces, andsomething thatwill be…

SAGA: Defenders of the Faith: Anglo-Saxon Earl

Image
Nie ukrywam, iż bardzo dobrze maluję mi się Anglo-Sasów. Jest to z pewnością związane z bardzo dobrą jakością figurek Gripping Beast Plastic.
Tym razem Dowódca, wraz ze sztandarowym na jednej podstawce.
I must admitthatI paintvery wellmyAnglo-Saxons. This is certainlydue to the verygood quality ofGrippingBeast Plastic minis
This time thechieftain, witha standard bereron onebase.


Earl – czyli, najstarszy i pierwotnie najwyższy brytyjski tytuł feudalny, następnie arystokratyczny. Samo słowo wywodzi się ze skandynawskiego jarla (pierwotnie znaczyło to po prostu człowiek możny, potężny, bogaty, później było tytułem wodzów drużyny zbrojnej, namiestników królewskich, zarządców prowincji. . Encyclopedia Britannica wywodzi ten tytuł również od starofrancuskiego eorl, oznaczającego szlachcica, wojownika. Wprowadzony w Anglii w XI w. po najeździe duńskim w miejsce wcześniej używanego tytułu Ealdormana. Kontynentalnym odpowiednikiem earla jest hrabia (tłumaczony w jęz. ang. jako count, counte).
An

SAGA: Harald I Hårfagre 's viking warband / Drużyna wikingów Haralda Pięknowłosego

Image
Trochę Historii:
855–933 – król Norwegii z dynastii Ynglingów.
Syn Halfdana Czarnego. Harald był jednym z lokalnych władców norweskich,który po walkach z przywódcami plemiennymi, po wygraniu decydującej bitwy w Hafrsfjördzie, zjednoczył większość kraju.
Po kolei zmusił do uległości wszystkich drobnych władców norweskich.
Podzielił Norwegię na okręgi i ustanowił w każdym z nich swego namiestnika (jarla).
Aby zabezpieczyć się od wygnańców i emigrantów, którzy urządzali napady na brzegi norweskie, wyruszył za nimi na morze i zajął wyspy Szetlandzkie i Orkady. Wielu wygnańców pociągnęło wtedy dalej, na Wyspy Owcze (Faroer) i do Islandii.
Król Harald I Pięknowłosy miał gwardię przyboczną złożoną z berserków.
    Według germańskiej mitologii berserkowie stanowili elitę wojowników. Armia stawała w klinie, na którego przodzie stał wódz, za nim stali pozostali berserkowie. Z tyłu dopiero inni wojownicy.
Miał kilkanaście żon i wiele dzieci, którym nadał obszerne lenna.
Złożył władzę w…

SAGA: Defenders of the Faith: Saxon Thegns

Image
W ramach odpoczynku od malowania pogańskich wikingów postanowiłem pomalować kilku Anglo-Saksonów, obrońców wiary chrześcijańskiej.
Plastikowe figurki Gripping Beast Plastics prezentują się wspaniale! Mają wiele ładnych detali, części pozwalających na złożenie wojowników na wiele sposobów. Są o wiele lepsi od Tegnów Wargames Factory- za jakiś czas zrobię porównanie obu zestawów.

Restingfrompainting of paganVikings, I decided topaint a fewAnglo-Saxons,defendersof the Christian faith.
Plastic Minis from "GrippingBeastPlastic" present themselvesgreat!They have lots ofnice details, partsallowfor the submissionfightersin many ways.There are muchbetter thanTegns ofWargamesFactory-forsome timeI'll doa comparisonof the twosets.


WanglosaskiejAnglii, thegnami zwani bylilordowie, którzy otrzymywaliziemiębezpośredniood królaw zamian zasłużbę wojskowąwczasie wojny. Thegnowiemoglizasłużyć naswojetytuły orazziemiealbo mogli dziedziczyć je.
In Anglo-Saxon England, a thegn was a lord who held …

Racibor , książe pomorski / Racibor, Pomeranian prince

Image
Wedle noworocznych zapowiedzi, systematycznie powiększam Zbrojną drużynę księcia Racibora oraz Polscy Topornicy.
W dzisiejszym wpisie, głównodowodzący słowiańskich sił- księże pomorski Racibor.
According to theannouncement ofthe New Year, my Prince Racibor's Armed Team and XII c. Polish Axemen grows up!
Intoday's entry, the commander oftheSlavicforces- Pomeranian prince- Racibor.


Racibor I (ur. ok. 1110 , zm. 7 maja 1155 lub 1156) – Był władcą pomorskm, bratem Warcisława I, prawdopodobnie też synem Świętobora, księcia pomorskiego.
Książe początkowo rezydował w Kamieniu, z którego wyprawiał się na Danię, Szwecję i Norwegię. Nad księstwem objął władzę, po śmierci protoplasty dynastii Gryfitów, Warcisława I w 1135.

(Racibor I z żoną Przybysławą. Płyta nagrobna z ok. 1370, w wieży kościoła w Usedom / Racibor I and his wifePrzybysława. Tombstonewithapprox.1370,in the church towerinUsedom)

Po przejęciu władzy nad Księstwem Pomorskim, nadal organizował łupieżcze wyprawy do Skandynawii…

SAGA: Viking Bondi

Image
Witajcie!
Po kilkudniowej nieobecności związanej z malowaniem niżej wymienionych powracam z nowym postem.
Welcome!
After a few daysof absencerelated to thepainting ofthe following coming backwith a newpost.


Bondi-  Byli to w dawnej Skandynawii, wolni rolnicy, posiadający własną ziemię. Tworzyli oni jednocześnie warstwę wojowników. To właśnie tacy najeźdźcy tworzyli większą część załogi okrętów...
Bondi-in oldScandinavia,freefarmers, with its ownground.Theyalsocreateda layer ofwarriors.It'sjust such riders formedthe greater part ofthe ships crew...

Mając na uwadze charakter moich wojów-  walczących gospodarzy, rolników- nie szalałem z bogactwem strojów czy motywami na tarczach.
Given the nature ofmywarriors-farmers and  husbandman-notragingwith a wealth ofdesigns ofcostumesandshields.

 Shieldwall!!