Saga: In Box: Viking Jarls (Artizan)

Powoli kończę malować Berserków do nowej bandy Wikingów- myślę jeszcze nad fluffem, jakimś znanym Jarlem dowódcą ( Tak, Ragnar było by za prosto.. ;) Dlatego kolejny inbox!- myślę, że raz w tygodniu będzie to mój punkt obowiązkowy.

Slowly I finish paint a Berserkers for new viking band- still I think the fluff, a well-known leader Jarle (Yes, Ragnar would be too easy ..;) Therefore, another inbox! - I think once a week will be my point mandatory.

Dziś, moje nowe figurki ze stajni Artizan Design o nazwie Viking Jarl. Co w środku?
Czterech "heroic" 28mm Wikingów o ciekawych pozach i bardzo ładnym rzeźbieniu.

Today, my new figures from the  Artizan Design called Viking Jarl. What's inside?
Four "heroic" 28mm Vikings about interesting poses and very nice carving
 Mamy trzech, wyraźnie doświadczonych Normanów oraz jednego młodzika.
Dostajemy także cztery tarcze- trochę pilnikiem musimy popracować.
We have three clearly experienced the Normans and one youngster.
It also gives the four shields- we need to work a little bit with a file.


 Niestety nie dostajemy żadnej broni- właściwie tylko ostatni pan jej potrzebuje- szczęśliwie został mi jeszcze jeden długi duński topór, pasujący doskonale!
Unfortunately, we do not get any weapon- actually only last men nee this- happily been me one long Danish ax, fits perfectly!
Zestaw nie zawiera podstawek- standardowo daje wyższe, aby imiona dodać.
Podsumowując- Wikingowie baaaardzo na plus! Wszyscy czterej wyglądają jak kwintesencja północnych najeźdźców! Nie mogę doczekać się malowania!

Not included bases- like always, I prefer higher- to add the names
All four look like the quintessential northern invaders! I can not wait to paint!

Comments

Post a Comment

Popular Post (30 days)

[ENG/PL] Summary of A.D. 2019 / Podsumowanie Roku Pańskiego 2019

[EN/PL] About Golems in Jewish tradition and legend / O Golemach w tradycji i legendzie żydowskiej ( Anno Domini 1666: Rabbi & Golem )

[EN/PL] About the strength of the English bow at the Battle of Agincourt / O sile angielskiego łuku w Bitwie pod Azincourt (Claymore Castings English Archers 5 #2)

[EN/PL] Star Wars Legion: Rebel Pathfinders #1

[ENG/PL] Girls from the Lake-town / Dziewczyny z Esgaroth #2 (Unreleased Miniatures)