Saga: In Box: Viking Jarls (Artizan)

Powoli kończę malować Berserków do nowej bandy Wikingów- myślę jeszcze nad fluffem, jakimś znanym Jarlem dowódcą ( Tak, Ragnar było by za prosto.. ;) Dlatego kolejny inbox!- myślę, że raz w tygodniu będzie to mój punkt obowiązkowy.

Slowly I finish paint a Berserkers for new viking band- still I think the fluff, a well-known leader Jarle (Yes, Ragnar would be too easy ..;) Therefore, another inbox! - I think once a week will be my point mandatory.

Dziś, moje nowe figurki ze stajni Artizan Design o nazwie Viking Jarl. Co w środku?
Czterech "heroic" 28mm Wikingów o ciekawych pozach i bardzo ładnym rzeźbieniu.

Today, my new figures from the  Artizan Design called Viking Jarl. What's inside?
Four "heroic" 28mm Vikings about interesting poses and very nice carving
 Mamy trzech, wyraźnie doświadczonych Normanów oraz jednego młodzika.
Dostajemy także cztery tarcze- trochę pilnikiem musimy popracować.
We have three clearly experienced the Normans and one youngster.
It also gives the four shields- we need to work a little bit with a file.


 Niestety nie dostajemy żadnej broni- właściwie tylko ostatni pan jej potrzebuje- szczęśliwie został mi jeszcze jeden długi duński topór, pasujący doskonale!
Unfortunately, we do not get any weapon- actually only last men nee this- happily been me one long Danish ax, fits perfectly!
Zestaw nie zawiera podstawek- standardowo daje wyższe, aby imiona dodać.
Podsumowując- Wikingowie baaaardzo na plus! Wszyscy czterej wyglądają jak kwintesencja północnych najeźdźców! Nie mogę doczekać się malowania!

Not included bases- like always, I prefer higher- to add the names
All four look like the quintessential northern invaders! I can not wait to paint!

Comments

Post a Comment

Popular Post (30 days)

[EN/PL] Anno Domini 1666. Game inboxing. For miniatures, tabletop games, history and literature lovers / Anno Domini 1666 inboxing gry. Dla miłośników figurek, planszówek, historii i literatury.

[EN/PL] About how the Hobbits celebrate. Part I / O tym jak Hobbici świętują. Część I (Warmonger Miniatures)

[EN/PL] The Story of Durin / Historia Durina (Alien Lab Creator Dwarf Wanderer & Dwarven Ruins Terrain)

MoRdheim: Middenheimers: Young Wolves (WIP)

[EN/PLN] The World of Lore: Monstrous Creatures / The world of LORE. Potworne Istoty (Mordheim Flagellant #2)