Posts

Showing posts from January, 2015

Saga: Viking Hirdmen ( Hearthguard)

Image
Witajcie wojownicy i wojowniczki!
Udało mi się skończyć dwóch kolejnych wikingów od Artizan Design.
Modele bardzo w skali " heroic" 28mm.

Hirdmen (nor.,szw.)dosłownieoznacza członkaHird-"gospodarstwa domowego, rodziny".
Tytuł ten, początkowonawet wmitologii nordyckiej, oznaczał nieformalnychtowarzyszy broni, późniejprzekształcił się w wyrafinowany tytuł-dworzan.


WelcomeWarriorsandShieldmaidens!
I managed to finishtwo moreVikingsfromArtizanDesign.
Models scale-"heroic" 28mm.

Hirdmen(Nor., Sw.) literallymeans a member ofHird-"household, the family".
This title, initiallyeven inNorse mythologymeantinformal companions, latertransformed into asophisticatedtitle-courtiers.

Warhammer Ancient Battles: TRIARII CHARACTER (1)

Image
Witajcie!
Dziś, nieco z braku czasu, tylko jedna figurka w pełni pomalowana. Triarii z niedawnego "in boxa" blistera z Agema Miniatures. Po dokończeniu pozostałych trzech przedstawię elegancki wpis z pokuszeniem się o smaczki historyczne.
Na razie- ten o to Pan. Zbroja i hełm tego typu mogły być inspiracją dla jednego z rodzajów Gladiatorów, walczących na arenach Rzymu.

Welcome!
Today, someof thelack of time, onlyone minifullypainted. Triariithe recent"inthe box" fromAgemaMiniature'sblister. Aftercompletingthe remaining three,Iwill presentan elegantpostwith the temptationfor thehistoricalflavors.
Now-thisguy. Armorand a helmetof this typecould bethe inspiration forone of the type ofGladiators,fightingin the arenasof ancient Rome.Saga: Viking Jarl

Image
Panie i Panowie!

Przed Państwem Jarl – w średniowiecznej Skandynawii wojownik, przywódca drużyny wikingów lub / i dowódca floty. Pierwotnie słowo jarl oznaczało człowieka możnego, potężnego. Później tytuł oznaczający namiestnika królewskiego, zarządcę prowincji.
Ladies andGentlemen!
Beforeyouall- Jarl-a warriorin medievalScandinavia, Vikingteamleaderand / or thecommanderof the fleet.Originally,the wordmeantearlmighty man of wealth, powerful. Later,a title meaningroyal governor, the governor of the province.


Nie mogłem się powstrzymać i nadałem mu imię Ragnar ;) Niechaj będzie na cześć ów postaci historycznej- rozpowszechnionej ostatnio serialem Vikings.
I could not resistand gavehim the nameRagnar;)Let it bein honor ofthishistirical person-widespreadrecentlytheVikings show.Warhammer Ancient Battles: In Box: TRIARII CHARACTERS (Agema Miniatures)

Image
W dzisiejszym "inboxie" na światło dziennie wychodzą legioniści walczący w trzeciej i ostatniej linii manipułów w rzymskim legionie republikańskimczyli- Triarii.
In today's"inbox" cometo lightlegionariesfoughtin the third andthe last line ofRepublican Romanlegionmaniples-Triarii.

Powoli kończę malować ostatnich wikingów ( ostatnich na jakiś czas :) i powrócę na pewien czas do klimatów około starożytno-rzymskich.
Na pierwszy ogień znakomity blister od Agemy. Cztery, pięknej jakości, metalowe figurki legionistów.
Każdy inny, unikalny- o dość statycznej pozie- ale takich właśnie chciałem. Czekających na swoją kolej w trzecim rzędzie Legionu których wprowadzano do walki w krytycznych momentach (stąd powiedzenie res ad triarios venitsprawa doszła do triarii lub sprawa doszła do trzeciego szeregu, jest synonimem trudnej sytuacji)- o większy rys historyczny pokuszę się przy okazji pomalowanych modeli;)...
Slowlyfinishpaint the lastViking(the lastfor a while:)andcome …

Harald I Pięknowłosy / Harald I Hårfagre

Image
Praca nad drużyną wikingów idzie mi bardzo dobrze, dlatego po Berserkach przyszedł czas na dowódcę bandy- Haralda Pięknowłosego- postaci historycznej.
Working onthe Vikings warband going verywell, sothetime has come for band'scommander-Harald Fairhair-historical figure.

Rys Historyczny

855–933 – król Norwegii z dynastii Ynglingów.
Syn Halfdana Czarnego. Harald był jednym z lokalnych władców norweskich,który po walkach z przywódcami plemiennymi, po wygraniu decydującej bitwy w Hafrsfjördzie, zjednoczył większość kraju.
Po kolei zmusił do uległości wszystkich drobnych władców norweskich.
Podzielił Norwegię na okręgi i ustanowił w każdym z nich swego namiestnika (jarla).
Aby zabezpieczyć się od wygnańców i emigrantów, którzy urządzali napady na brzegi norweskie, wyruszył za nimi na morze i zajął wyspy Szetlandzkie i Orkady. Wielu wygnańców pociągnęło wtedy dalej, na Wyspy Owcze (Faroer) i do Islandii.
Miał kilkanaście żon i wiele dzieci, którym nadał obszerne lenna.
Złożył władzę w 93…

Saga: Viking Berserkers !!

Image
Nie ukrywam, iż bardzo przyjemnie maluję mi się figurki z tzw. "mrocznych wieków".
Dlatego na fali mojego entuzjazmu wilcza sfora Berserków.
Mam nadzieję, że w następnym opakowaniu Berserków trafi mi się więcej nieodzianych- wyglądają bardzo klimatycznie.
I must admitthatI very like paint minis of"darkages".
Therefore,the wave ofmy enthusiasmwolfpack of Viking Berserkers.

I hope thatin the nextpack ofBerserkers, I get memorenaked warriors-look veryclimatically.

Trochę historii.
Słowo berserk (bersërkr, liczba mnoga berserkir) pochodzi z języka staro-nordyjskiego i oznacza "skóra niedźwiedzia". Byli oni tak nazywani z racji tego, że w czasie walki nosili na sobie skóry dzikich zwierząt, zwłaszcza skóry niedźwiedzi i wilków.
A bit of history.
Wordberserk(Berserkr, pluralberserkir) comes from theold-nordic and means "bear skin".They were socalledbecause of the factthatduring the fightworewearingskins of wildanimals, especiallybears andwolvesskin.

 …

Saga: In Box: Viking Jarls (Artizan)

Image
Powoli kończę malować Berserków do nowej bandy Wikingów- myślę jeszcze nad fluffem, jakimś znanym Jarlem dowódcą ( Tak, Ragnar było by za prosto.. ;) Dlatego kolejny inbox!- myślę, że raz w tygodniu będzie to mój punkt obowiązkowy.

SlowlyIfinishpaint aBerserkers for new viking band-still I thinkthefluff,awell-knownleaderJarle(Yes,Ragnarwould betoo easy..;) Therefore,anotherinbox!-I thinkonce a weekwill be mypointmandatory.
Dziś, moje nowe figurki ze stajni Artizan Design o nazwie Viking Jarl. Co w środku? Czterech "heroic" 28mm Wikingów o ciekawych pozach i bardzo ładnym rzeźbieniu.
Today,my newfiguresfrom the ArtizanDesigncalledVikingJarl.What's inside?
Four"heroic"28mmVikingsabout interestingposes andvery nicecarving
 Mamy trzech, wyraźnie doświadczonych Normanów oraz jednego młodzika. Dostajemy także cztery tarcze- trochę pilnikiem musimy popracować. We havethreeclearlyexperiencedthe Normansand oneyoungster.
It also gives thefourshields-we need to worka little bi…

SAGA: Sławibór, Jomsvikings Warlord

Image
Ostatecznie dowódca z zestawu--> Saga: In Box: Anglo Danish Warlord  stał się najbardziej doświadczonym wojownikiem w drużynie Jomswikingów z Wolina.

Finally,the Warlordof theset -> Saga: In Box: Anglo Danish Warlordbecame the mostexperiencedwarriorin theWolin's Jomsvikings.
Model bardzo mi się podoba, o wiele bardziej niż nominalna figurka Warlorda do Jomsów
The modelI like, muchmorethan the nominalminitoJomsWarlord

All Jomsvikings warband-->TUTAJ

Saga: In Box: Anglo Danish Warlord & Viking Berserkers

Image
W dzisiejszym poście, moje ostatnie zakupy od stanu surowego.
Kupiłem Berserków do powstającej bandy Wikingów oraz Anglo-Duńskiego dowódcę, co do którego jeszcze się waham. Pasuję mi on na dowodzącego Jomswikingami oraz zbrojnej drużyny Pomorsko-Polskiej. Czas pokaże!...

Intoday's post, mylast shopping.Fromthe shell.
I boughta bunch ofBerserkerstoemergingVikingand Anglo-Danishleader, on whichstillhesitate.ItfitmeJomswikingamiandmilitarycommandingPomezarian-Polishband.Time will tell!...

I od niego właśnie zacznę. Bardzo podoba mi się ten model. Jego postawa i rzeźbienie jest naprawdę ładne- na tyle ile można sobie pozwolić w historycznych figurkach. Nie posiada praktycznie żadnych nadlewek, linii podziału czy innych "przykrości". Jedynie długi duński topór, dołączony do zestawu, trzeba nieco wyczyścić.
Dołączono także okrągłą podstawkę 30mm, która zamienię na taką z większymi brzegami, aby tradycyjnie nadać imię wojownikowi.

And sinceit'sstart.I really likethis model.Hi…