Posts

Showing posts from November, 2014

Bolt Action: Long Range Desert Group: Desert Commandos (1)

Image
Moja pustynna grupa zwiadu powiększy się o dwie drużyny komandosów.
Dziś- Dwóch pierwszych Komandosów.

Mydesertreconnaissancegroupwill increase bytwo teamsof commandos.
Today-two first Commando.


Bolt Action: Long Range Desert Group (2)

Image
Hi all!
Dziś kolejnych dwóch pustynnych zwiadowców do--> http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/11/bolt-action-long-range-desert-group-1.html
Today,the next twodesert's scouts

Figurki Artizan'a są bardzo"heroic", ale dla potrzeb gier bitewnych prezentuje się naprawdę super.
Artizan'sminiaturesare very"heroic", butfor thewargaminglooksreally cool.

I cała czwórka razem (and all scouts together)


W przygotowaniu.... Coming Soon...

Bolt Action: Long Range Desert Group (1)

Image
Long Range Desert Group (LRDG, Pustynna Grupa Dalekiego Zasięgu, określana też jako: Pustynna Grupa Dalekiego Zwiadu) – elitarna, brytyjska formacja wojskowa, utworzona w 1940 roku w Egipcie.
Złożona z doborowych żołnierzy, głównie ochotników, pochodzących między innymi z Nowej Zelandii, Rodezji, Południowej Afryki i Wielkiej Brytanii. Głównym celem owej formacji było prowadzenie dalekosiężnych działań zwiadowczych i dywersyjnych na pustyni.

Long Range Desert Group(LRDG) -eliteBritishmilitaryband, formed in 1940 inEgypt.
Composed ofelitesoldiers, mostly volunteers, fromNew Zealand,Rhodesia, South Africa and the UK.The main objective ofthisformationwasfar-reachinganddiversionaryactivitiesreconnaissancein the desert.Pierwszych dwóch żołnierzy First two soldiers

Podczas Kampanii Pustynnej 1940-43 jednostka działała głównie setki kilometrów za liniami nieprzyjaciela. Chociaż głównym jej zadaniem był rekonesans i zbieranie informacji wywiadowczych, jednostki grupy (zwane "Patrolami"…

SAGA: Jomsvikings: Hearthguard

Image
W dzisiejszym wpisie powrót do Mrocznych Wieków. Tym razem na tereny legendarnej osady wikingów u ujścia Odry...
Intoday's newsbackinto the DarkAges.This timeon thegroundsof the legendaryVikingsettlementat the mouth ofthe Oder...


Około 1000 lat temu, na wyspie Wolin, leżącej u południowych wybrzeży Bałtyku - w kraju Wenedów (Słowian), znajdował się silnie umocniony gród zwany Jomsborgiem. Otoczony był obwałowaniami, posiadał też bramę morską zamykaną wrotami i żelaznymi łańcuchami. Do twierdzy prowadził kamienny most, całość zaś stanowiła niezdobytą warownię. Była to siedziba bractwa wojowników zwanych Jomswikingami.
Around 1000years ago, on the islandof Wolin, lyingoff the southern coastof the Baltic Sea-in the countryWends(Slavs), wasstronglyfortifiedcastlecalledJomsborg. It was surrounded byramparts, hadalockablegateseagatesandiron chains. Ledto the fortress ofstone bridge, and thewholewasan impregnablefortress. It was theseat of thebrotherhood ofwarriorscalledJomsvikingsDru…

MoRdheim: Middenheimers: Templars of the White Wolf (Templariusze Białego Wilka lub Synowie Ulryka)

Image
"(...) Wtem z  ich szeregów wyrwało się około pięćdziesięciu ludzi. Nosili ciężkie zbroje, a ci, którzy nie byli uzbrojeni w broń dwuręczną, mieli po dwa miecze. Galopowali na nas, a za nimi powiewały opończe z wilczych skór. Twarze napastników wykrzywione były furią. Wyraźnie słychać było ich wrzaski. Byli podobni bardziej zwierzętom niż ludziom.To byli synowie Ulryka, płonęła w nich krew bitwy".
"(...)Suddenly,fromtheir ranksblurted outabout fiftypeople.They woreheavy armor, and those who were notarmed withtwo-handedweapons, they had twoswords.Gallopedforus andforthemflutteringcloaksofwolfskin. Facesattackerswerecontortedwith fury. clearlywe could heartheirscreams. They weremorelikeanimalsthanhuman. Thehey werethe Sons of Ulrik, burnedintheir theblood of battle. " Templariusze Białego Wilka, znani także jakoSynowie Ulryka, należą do najsławniejszych zakonów rycerskich w Starym Świecie.
Korzenie ich sięgają długo przed pojawieniem się niejakiego Sigmara. Historia wy…