Posts

Showing posts from August, 2014

Wood Elves : Battle standard bearer

Image
Sztandarowy Armii do powstającej Leśnej hordy z Lasu Loren.
Trzeci raz zaczynam (sic!) zbieranie Leśnych Elfów- tym razem ze względu na wiele pięknych figurek, które GW nam dało wraz z nowym cokexem.

Battle standard bearerforthe uprisingForesthordesofLoren.
The third timeI start(sic) collectionof Wood Elves-this timebecause of themany beautifulfiguresthatGWgaveuswith the newarmy book..

Końcówka wakacji ( a co to?) zabrała mi resztkę wolnego czasu- dlatego niedługo nadrobię zaległości postowe z moich ulubionych blogów:)

The end ofthe holiday (and what isit?)Tookwhat was leftfreetime-sosooncatch uppostsof my favoriteblogs:)

Midnight Workshop: Swamp Goblin (3) All Scouts

Image
Trzeci i ostatni Bagienny goblin zwiadowca.
Postanowiłem nieco poszaleć i dodać sowę na kapelusz goblina, co tylko dodaje mu uroku.

The third and finalSwampGoblinscout.
I decided togo crazyandadda littleowlon agoblin's hat, which onlyadds to itscharm.
Midnight Workshop: Swamp Goblin (2)

Image
Kolejny zwiadowca do bandy goblinów. Tym razem "red hut" łucznik.

Anotherscoutof Swma Goblins band.This time the"redhut"archer.
Midnight Workshop: Swamp Goblin (1)

Image
Zakupiłem niedawno kilka figurek goblinów oraz trolla z Midnight Workshop.
Modele mają klasyczny i baśniowy design. Ich wygląd balansuje gdzieś między mitologią germańską a angielskimi baśniami.
I boughtrecentlya fewminisof goblinsandtrollfromMidnightWorkshop.
Models have classic andfantasydesign.Their appearanceis teeteringsomewhere betweenGermanicmythologyand Englishfairy tales.


Z wielką przyjemnością zrobię sobie niewielką drużynę Bagiennych Goblinów oraz trolla, żywcem wyjętego z norweskich podań i legend!
With great pleasureI'll take asmallteamof SwampGoblinsandtroll -aliveremoved from theNorwegiantales and legends!

Na pierwszy ogień- jeden skończony gobos oraz reszta w stanie surowym.
The first one- afinitegoboandthe rest

Warhammer 40k: Space Wolves: Wolf Guard Terminators (1)

Image
Pierwszych dwóch Terminatorów z Kompanii Kroma Dragongaze'a.
Bardzo podobają mi się te modele. Dodatkowo wróciłem do nazywani moich modeli ( Skandynawskie imiona pasują doskonale do Kosmicznych Vikingów).

The first twoWolf Guard Terminator'sof Krom Dragongaze's Great Company.

I really likethese models. In addition,I went back tomy modelscalled(Scandinavian namesfitperfectlyintothe SpaceVikings).