Leonidas, the king of Sparta

Leonidas był wojowniczym królem Sparty. Dowodził Spatańskimi siłami w Drugiej Wojnie Perskiej i została zapamiętania jego heroiczna śmierć w Bitwie pod Termopilami.

Leonidas I , was a warrior king of the Greek city-state of Sparta. He led the Spartan forces during the Second Persian War and is remembered for his heroic death at the Battle of Thermopylae.


 Victrix miniatures, 28mm

  Leonidas and two Spartan hoplites
Comments

Post a Comment

Popular Post (30 days)

[EN/PL] Snori, the Troll Slayer! / Snori, Zabójca Trolli! (Alien Lab Creator Dwarf Kingdom Square Base 50mm)

MoRdheim: Middenheimers: Young Wolves (WIP)

[EN/PL] A dwarf in a merchant's store? / Krasnolud w składzie kupieckim? (Warmonger Swashbuckler Dwarf & Grabblecast Merchant cargo set)

[EN/PL] Nyarlathotep, Dark Emissary / Mroczny Emisariusz

[EN/PL] A few words about medieval demonology / Słów kilka o średniowiecznej demonologii (Grabblecast Summoning Circle)