Leonidas, the king of Sparta

Leonidas był wojowniczym królem Sparty. Dowodził Spatańskimi siłami w Drugiej Wojnie Perskiej i została zapamiętania jego heroiczna śmierć w Bitwie pod Termopilami.

Leonidas I , was a warrior king of the Greek city-state of Sparta. He led the Spartan forces during the Second Persian War and is remembered for his heroic death at the Battle of Thermopylae.


 Victrix miniatures, 28mm

  Leonidas and two Spartan hoplites
Comments

Post a Comment

Popular Post (30 days)

[ENG/PL] About the Ravens in the Nordic world / O Krukach w świecie Nordyckim (HQ Resin Ravens Basing Kit)

[ENG/PL] Life and death of Ælla, King of Northumbria / Życie i śmierć króla Elli z Nortumbrii (Footsore Miniatures)

[ENG/PL] From the cold North! / Z mroźnej Północy! (V&V Miniatures Vikings #1)

[ENG/PL] Torsten Oakhammer (Footsore Miniatures) and ... Blood Eagle ritual/ Torsten Dębowy Młot i ... rytuał Krwawego Orła

[ENG/PL] Pict/Dark Age Swordsmen #1 / Piktyjscy miecznicy #1 (Tanatus Miniatures)