Posts

Showing posts from May, 2014

Kilka zdjęć popełnionych w bliższej i dalszej przeszłości ( Some photos from closer and further past)

Image
Na dobry początek ( dla lepszego oglądania) For a goodstart(forbetter viewing)
 Percival- Jomsborg
Maximus Hereticus, Duński kuglarz (Danish Juggler)


 Slavic Warriors
Drakkar
Wiły (Slavic water nymph)

Warhammer Ancient Battles : Gallic Celts: Battle Standard Bearer

Image
Metalowy Sztandarowy Armii od Warlorda. Całkiem ładny model. MetalWarlord's Battle Standard Bearer.Quite a nicemodel.MoRdheim: Hired Sword: Halfling Scout

Image
Kolejny model Najemnego Ostrza do gier typu MoRdheim.
Tym razem kobieca zwiadowca i do tego jeszcze niziołek!


Another "Hired Sword" modelto games like Mordheim.
This time thefemalehalfling scout!
MoRdheim: Lothern Seaguards

Image
Czterech gotowych Strażników.
Jak już pisałem we wcześniejszym poście, będę ich chciał używać do gier skirmishowych typu- Mordheim, czy Warhammer Skirmish.
FourSeaguardsfinished.
As I saidin an earlierpost,Iwanted tousethemfor skirmish games like MordheimorWarhammerSkirmish.

Modele Wysokich Elfów, te z Wyspy Krwi uważam za jedne z ładniejszych. Bogactwo ciekawych i ładnych detali dodaje im tylko uroku. Do skończenia drużyny zostało mi jeszcze tylko trzech wojowników.
W przyszłości urozmaicę ich o Rangera, Maga oraz Wojownika Cienia.
Modelsof the High Elves, this fromIsland of Blood,I consideroneof the nicer ones. The wealthof interesting andnice detailsonlyadds to thecharm.Toendthe teamI still haveonlythreewarriors.
In the future,theirvarietof Elf  Ranger, MageandShadow Warrior.
MoRdheim: Najemne Ostrze: Strażnik Morski z Lothern (Lothern Seaguard)

Image
W myśl zasady- nie samymi historykami człowiek żyje, postanowiłem powrócić na czas jakiś na niebezpieczne drogi (a właściwie doki) Starego Świata.
According to the rule-not the samehistoriansman alive, I decided to returnfor a timeona dangerousroad(actuallydocks) Old World.

Kolejną drużyną, którą będę chciał skompletować to Elfy Wysokiego Rodu. Motywem przewodnim będzie Morska Straż miasta Lothern. Myślę, iż czystość i elfia biel będzie ciekawie kontrastować z brudem i plugastwem miast oraz przystani znanego świata.
AnotherbandthatIwanted tocompleteareHigh Elves.The theme of the Seaguards ofLothern.
I thinkthatthe purity andwhitenessElfwill be interestingto contrastwith the dirtandfilthof citiesandharbors of the known world.

Na początek- Najemne Ostrze w postaci Strażnika Morskiego.
Bardzo podobają mi się figurki z tego oddziału. Zakochałem się w tych morskich detalach.
At thestart-Mercenarybladein the form ofSeaguard.
I love thefiguresin thisbranch.Fell in love withtheseadetails.


Return from the Crusade (Powrót z krucjaty)

Image
Nareszcie!
Skończyłem projekt średniowiecznego rycerza wracającego z krucjaty. Otoczony jest on swoim pocztem.
Mini diorama zrobiona z zachowaniem klimatu brudnego średniowiecza.
Finally!  I finisheda draftof a medieval knightreturningfrom the Crusade.It is surrounded byhisretinue.
Minidioramamade ofdirtymedievalclimatebehavior.
Figurki pokonwertowane z Bretońskich GW oraz sierżantów z Fireforge Games.
Chłopcy oraz muł (metal)-  Mirliton S.G.
Miniatures made from Games Workshop Bretonnians and Fireforge Games Seargents 
Metal boys and the mule from Mirliton S.G.


and "normally" photos...