Posts

Showing posts from April, 2014

Warhammer Ancient Battles: In Box - Republican Roman Velites (Agema Miniatures)

Image
Pierwszy "In Box" na blogu- i na pewno nie ostatni. The first "In Box"on blog-and certainlynot the last.
Velites ( z łaciny żołnierz lekkozbrojny) – w rzymskim legionie republikańskim była to piechota lekkozbrojna, która prowadziła działania przed linią manipułów. (taki skirmish)

Velites byli najmłodsi, najruchliwsi i najmniej doświadczeni spośród żołnierzy wchodzących w skład legionu.  Na ich uzbrojenie składało się kilka krótkich oszczepów (iaculum) o długości ok. 1,2 m, krótkie miecze i niekiedy okrągłe tarcze (parma), o średnicy poniżej 1 m.  Velites nosili często skóry drapieżników (np. wilków), które miały być źródłem mocy. Rzadko używali też lekkich skórzanych hełmów. Grupę zbliżoną do nich wiekiem i wyszkoleniem bojowym, jednak ze znacznymi różnicami w uzbrojeniu, stanowili hastati. Podczas bitwy velites, wysunięci przed pierwszą linię piechoty ciężkozbrojnej, staczali potyczki i nękali przeciwnika pociskami. Kiedy cały legion był gotowy do walki, wycofywal…

Warhammer Ancient Battles: Early Imperial Romans: Roman General and Warhound

Image
Jak każdy gracz i hobbysta, mam dużo, dużo figurek do pomalowania i grania oraz projektów do stworzenia:)
As any hobbist and wargamer, I have many miniatures to paint and game, and projects to create.

Jeden ze starożytnych projektów- Rzymski legion z okresu wczesnego Cesarstwa ( w planach mam też Republikę).
Oneof the ancientRomanlegionprojects-from the early Empire(I also have plans toRepublic Legion).

Na pierwszy rzut:  On first shoot:

Roman General and Warhound  and first five Veteran Legionaries

Warhammer Ancient Battles : Gaulish Celts: Fanatics & Skirmishers

Image
Kolejne figurki Galijskich wojowników.
Tym razem dwóch Fanatyków oraz ostatnich czterech skirmisherów do oddziału dwunastoosobowego.

The nextfiguresGallicwarriors.
This time thetwoFanaticsandthe last fourskirmisherówtothe twelve men unit.

Fanatics ( Warlord & MIRLITON minis)


   Gaulish Skirmishers (Warlord minis)
Gaulish Coins with Tattoo Heads


Bolt Action: British Paratroopers: PIAT Team

Image
Dla wszystkich miłośników książki i filmu "O jeden most za daleko" :
For all thefans ofthe book and movie"A Bridge Too Far": 
https://www.youtube.com/watch?v=-Li65P_3lvM

Wyglądają znacząco- jak przystało na weteranów
They looksignificantly-like veteranBolt Action: British Paratroopers: Medic & Light Howitzer

Image
Nowe oddziały do rozrastających się brytyjskich spadochroniarzy do systemu Bolt Action.
Medyk i lekka haubica będą cennym wsparciem podczas zmagań we Francji oraz Holandii.

New unitstothe uprisingBritish Paratroopersinto theBoltAction game.
Medicand lighthowitzerwill bea valuable supportduring thefightsin France andthe Netherlands.

Medic (from Artizan, IMO the best for"medic" figure)(Veteran) Light Howitzer & Spotter


Warhammer Ancient Battles: Gaulish Skirmishers unit

Image
Nowa jednostka do powstającej hordy Galów z plemienia Arwenów.
Tym razem mały oddział Skirmisherów.
Figurki plastikowe Warlorda

The new unit of uprising horde of Gaulish Arwen Tribe
This timea small branchSkirmisherów.
WarlordPlasticMiniatures


Flames of War: 1st POLISH ARMOURED DIVISION

Image
1 Polska Dywizja Pancerna: Szwadron Pancerny ( z oficjalnego Briefingu) From official Briefing: 1st POLISH ARMOURED DIVISION HQ (2 Shermans V)Combat Platoon (1) 3 Shermans V & Firefly

Combat Platoon (2) 3 Shermans V & Firefly


Combat Platoon (3) 3 Shermans V & Firefly

Divisional Support Platoons:
Armour: M10C 17 pdr SP
Aircraft: Hawker TyphoonALL