Współpraca / Cooperation

 If you are interested painting the individual figures, taking the unusual earrings or taking an unusual gift in a climate of historical or fantasy - write boldly!

If You would you like review by me a product associated with the hobby (or related), unpacked it and instructed the multitude of visitors - do not hesitate!

In any other case as well, please contact:

dwarfcrypt@gmail.com

Jeżeli jesteś Zainteresowana/ny pomalowaniem pojedynczych figurek, zrobieniem niezwykłych kolczyków czy sprawieniem niezwykłego prezentu w klimacie historycznym lub fantasy - pisz śmiało!


Jeżeli Chciałabyś/Chciałbyś abym zrecenzował jakiś produkt związany z hobby (lub pokrewne), rozpakował go i polecił rzeszy odwiedzających - nie krępuj się!


W każdej innej sprawie także, proszę o kontakt:


dwarfcrypt@gmail.com
Comments

Popular Post (30 days)

WaRheim/MoRdheim: Middenheimers: Young Wolves (WIP)

[ENG/PL] Outremer: Faith and Blood: Armed group from Castile / Outremer: Wiara i krew: zbrojna grupa z Kastylii

[ENG/PL] You came to the wrong neighborhood, Stalker... / Odwiedziłeś złą okolicę, Stalkerze...(Poxwalkers #1)

[ENG/PL] The fate of William the Conqueror, part II / Część druga losów Wilhelma Zdobywcy

[ENG/PL] Ronin: Bushi Buntai (North Star Military Figures In Box / rozpakowanie)