Posts

Showing posts from 2014

SAGA: Jomsvikings- ALL!!

Image
Drużyna wikingów z warowni Jomsborg skończona- jeszcze Warlord, ale to w późniejszym terminie.
Na razie cieszymy się z tego co jest :)
Jestem zadowolony z końcowego efektu- modele są klimatyczne i przede wszystkim różnorodne.
The Viking Band ofJomsborgstronghold finished!!-Warlordyet, but it's at a later date.
For now,we are pleased withwhatit is:)

I amhappy with thefinaleffect-models aremainlyclimatic anddiverse.

Trochę faktów historycznych:
Some historical facts:

Około 1000 lat temu, na wyspie Wolin, leżącej u południowych wybrzeży Bałtyku - w kraju Wenedów (Słowian), znajdował się silnie umocniony gród zwany Jomsborgiem. Otoczony był obwałowaniami, posiadał też bramę morską zamykaną wrotami i żelaznymi łańcuchami. Do twierdzy prowadził kamienny most, całość zaś stanowiła niezdobytą warownię. Była to siedziba bractwa wojowników zwanych Jomswikingami...
Around 1000years ago, on the islandof Wolin, lyingoff the southern coastof the Baltic Sea-in the countryWends(Slavs), wasstronglyf…

Zbrojna drużyna księcia Racibora- kusznicy ( Prince Racibor's Armed Team- Crossbowmens)

Image
W międzyczasie, kończąc malowanie ostatnich Jomswikingów, postanowiłem pomalować kilku zbrojnych kuszników.
Są to drużynnicy będący uzupełnieniem --> http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/01/zbrojna-druzyna-ksiecia-racibora.html
Figurki będą dedykowane systemowi Lion Rampant- z początkiem roku wezmę się za ten system.
Jeśli nie spełni oczekiwań- będą do Sagi na zasadach Normanów...
Zbrojna drużyna księcia Racibora ....a właściwie drużynnicy Bolesława Krzywoustego pod dowództwem konunga Racibora podczas wyprawy w 1136 roku. Wyprawy,w której to Słowianie zdobyli bogaty skandynawski gród Konungahela.
Drużyna składa się z bogatszych wojów, opłacanych przez księcia. Mają podobne barwy, uzbrojenie typu niemieckiego (normańskiego).In the meantime, finishingpaintingthe lastJomsvikings, I decided to painta fewarmedcrossbowmen.
These areforcescomplementing->http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/01/zbrojna-druzyna-ksiecia-racibora.html
Miniatureswill bededicatedLionRampant skirmishsystem. At…

SAGA: Jomsvikings: Drengs (Warriors) (3)

Image
Kolejni wojownicy zbrojnej drużyny Jomswikingów nadchodzą!
Tym razem- Gniewor i Knut. Imiona, takie a nie inne, wybrane dla podkreślenia słowiańsko-skandynawskiego charakteru drużyny.

Successiveteamsof armedJomsviking warriorscoming!
Thistime-GnieworandKnut. Names,suchand no other, selected to emphasize thenature of theSlavic-Scandinavian team.

Bardzo podobają mi się te wzory- szczególnie wojownik w płaszczu z lisa!
I really liketheseminis-particularlywarriorin fox's coat.
Zapraszam także do trzech poprzednich wpisów:
1- Drengs (2)  http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/12/saga-jomsvikings-drengs-warriors-2.html
2- Drengs (1)  http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/12/saga-jomsvikings-jomsviking-drengs.html
3- Hearthguard  http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/11/saga-jomsviking-hearthguard.html

I also invite youto the previous threeentries:
1- Drengs (2)  http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/12/saga-jomsvikings-drengs-warriors-2.html
2- Drengs (1)  http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/12/saga-joms…

Podsumowanie A.D. 2014 / Summation A.D. 2014

Image
Rok Pański 2014 powoli chyli się ku końcowi, dlatego też postanowilem zrobić małe podsumowanie.
Nie widzę sensu streszczać każdego posta- skoncentruje się na najciekawszych wpisach z danego miesiąca.
Mam nadzieję, iż zachęcę kilka osób do zapoznania się z wcześniejszymi/mniej oglądanymi wpisami.
Miłej zabawy!

A.D. 2014is slowlycoming to anend, which is why I decided todo a littlesummary.I see no pointto summarizeeach post- Iwill focus onthe most interestingnewsin a givenmonth.I hopethat itencouragessome peopleto read theearlier/lesswatchedposts.
Have fun!

Styczeń / January
Mała diorama 101 Powietrzno-desantowej we Francji w 1944 roku. Skala 1:35...
A little II WW diorama of Screamig Eagles in France in 1944. Scale:1:35...


http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/02/101-powietrznodesantowa.html
Luty / February Ten miesiąc obfitował w malowanie oddziałów Brytyjskich Spadochroniarzy do gry Bolt Action. This monthwas full ofBritishParatrooperspainting forBoltAction game.  http://dwarfcrypt.blogspot.com/…

SAGA: Jomsvikings: Drengs (Warriors) (2)

Image
Witajcie ponownie!
Wikingowie z Wolina zbroją się dalej! Tym razem kolejnych dwóch wojowników- Bronisz i Kika.
Staram się aby moja drużyna, mimo wielu smaczków kolorystycznych w ubiorze, miała w miarę spójny motyw kolorów na tarczach.

Welcome back!
Vikingsfrom Wolinarmoron!This timenext twowarriors-BroniszandKika.
I'm trying toget mywarband, despite the manyflavorsof colorin dress, wasasconsistentcolor themeon the shields.


Zapraszam także do dwóch poprzednich wpisów:
1- Drengs (1) http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/12/saga-jomsvikings-jomsviking-drengs.html
2- Hearthguard  http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/11/saga-jomsviking-hearthguard.html

I also invite youto the previous twoentries:
1- Drengs (1) http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/12/saga-jomsvikings-jomsviking-drengs.html
2- Hearthguard  http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/11/saga-jomsviking-hearthguard.html

 Kika, Bronisz, Melnir & ŚciborSAGA: Jomsvikings: Drengs (Warriors) (1)

Image
Powrót do pogańskich ziem ludzi z Jomme!
W dzisiejszym poście pierwsza dwójka wojowników Jomswikingów.
Nieco zarysu historycznego-->  http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/11/saga-jomsviking-hearthguard.html

Back to Pagan Vastlands of Jomsborg peoples!
In today'spost,the firsttwo ofJomsviking warrior.
A littlehistorical outline->
http://dwarfcrypt.blogspot.com/2014/11/saga-jomsviking-hearthguard.html
Bardzo podobają mi się "Sagowe" figurki Jomsborczyków. Każdy model jest w swojej oryginalności iście wspaniały- bogaty w różne ciekawe detale i indywidualne smaczki. Aż chcę się ich malować!
Szczęśliwie zostało jeszcze sześciu:)

I love this"Saga's" Jomsvikingsfigures. Each model isin itsoriginalitytrulysuper-rich ina variety ofinterestingdetailsand individualflavors. As much asI want topaint them!
Fortunately,theywerestillsix to end :)