MoRdheim


***Hired Swords***
***Witch Hunters***
Heroes/Bohaterowie:Units/Oddziały:
***Averlander Mercenary Warband***

HISTORY/ HISTORIA:Heroes/Bohaterowie:Units/Oddziały:


***Stirland Deathjacks***

HISTORY/ HISTORIA:Heroes/Bohaterowie:
Units/Oddziały:***Carnival of Chaos***

Heroes/Bohaterowie:
Units/Oddziały:

***Josef Bugman's Brewery Company***

Heroes / Bohaterowie:

Units / Oddziały:
***ORCS***

Heroes/Bohaterowie:Units/Oddziały:


***Night Goblins***

Heroes/Bohaterowie:
Units/Oddziały:***Dogs of War***

Heroes/Bohaterowie:
Units/Oddziały:
  ***Skaven*** (work in progress)

  Heroes/Bohaterowie:


  Units/Oddziały:


  ***Others / Inne***  Comments

  Popular Post (30 days)

  [ENG/PL] Summary of A.D. 2019 / Podsumowanie Roku Pańskiego 2019

  [EN/PL] About Golems in Jewish tradition and legend / O Golemach w tradycji i legendzie żydowskiej ( Anno Domini 1666: Rabbi & Golem )

  [EN/PL] About the strength of the English bow at the Battle of Agincourt / O sile angielskiego łuku w Bitwie pod Azincourt (Claymore Castings English Archers 5 #2)

  [EN/PL] Star Wars Legion: Rebel Pathfinders #1

  [EN/PL] Story of Cardinal Richelieu / Historia Kardynała Richelieu (Anno Domini 1666: Richelieu)