Cooperation with Manufacturers / Współpraca z Producentami i wydawnictwami


Cooperation with Manufacturers / Współpraca z Producentami i Wydawnictwami

North Star Military Figures

Ronin:


Gripping Beast 

SAGA:FOOTSORE MINIATURES

V&V Miniatures


Victrix

CP Models


Wargames Foundry / Warmonger Miniatures


HQ RESINHobbyZone.pl
OTHERS / INNE

  Cooperation/Współpraca with/z INK by ADAM (wcześniej Last Drakkar Tattoo)

  Cooperation/Współpraca with/z Joanną Dębowską (http://nadrabiam.pl/)


  Cooperation/Współpraca with/z Anną Fit- Kulturalny Blog (http://annafit.pl/)


  Warsztaty malarskie organizowane przez klub Dębowa Tarcza w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.

  Comments

  Popular Post (30 days)

  [EN/PL] Snori, the Troll Slayer! / Snori, Zabójca Trolli! (Alien Lab Creator Dwarf Kingdom Square Base 50mm)

  MoRdheim: Middenheimers: Young Wolves (WIP)

  [EN/PL] A dwarf in a merchant's store? / Krasnolud w składzie kupieckim? (Warmonger Swashbuckler Dwarf & Grabblecast Merchant cargo set)

  [EN/PL] Nyarlathotep, Dark Emissary / Mroczny Emisariusz

  [EN/PL] A few words about medieval demonology / Słów kilka o średniowiecznej demonologii (Grabblecast Summoning Circle)