Cooperation with Manufacturers / Współpraca z Producentami


Cooperation with Manufacturers / Współpraca z Producentami

North Star Military Figures

Ronin:


Gripping Beast 

SAGA:FOOTSORE MINIATURES

V&V Miniatures
CP Models
HQ RESINHobbyZone.pl
OTHERS / INNECooperation/Współpraca with/z INK by ADAM (wcześniej Last Drakkar Tattoo)Cooperation/Współpraca with/z Joanną Dębowską (http://nadrabiam.pl/)Warsztaty malarskie organizowane przez klub Dębowa Tarcza w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.

Comments

Popular Post (30 days)

[ENG/PL] Draugr, the zombies of the Vikings times / Draugi, czyli zombie czasów wikingów (Gripping Beast Zombie Revenant)

[ENG/PL] Girls from the Lake-town / Dziewczyny z Esgaroth #2 (Unreleased Miniatures)

[ENG/PL] Sacco di Roma / The Sack of Rome / Złupienie Rzymu (1527)

[ENG/PL] Night Goblins #1 / Nocne Gobliny #1 (Rotten Factory War Sickles & Shields)

MoRdheim: Middenheimers: Young Wolves (WIP)